Tidligere indsatser

Du er velkommen til at kontakte Forum for Mænd Sundheds sekretariatet, hvis du ønsker mere viden om de enkelte projekter kontakt@sundmand.dk
Videoer

Kom ud, mand!

Projektet, ”Kom ud, mand!”, har gennem naturbaserede aktiviteter arbejdet for at forbedre mænds mentale sundhed og psykiske trivsel. Projektet har arbejdet for at nå mænd udenfor arbejdsmarkedet, unge udenfor uddannelsessystemet og mænd med dårlig psykisk trivsel (fx ensomhed, depression, stress mv.).
Forum for Mænds Sundhed har drevet initiativet med støtte fra Friluftsrådet.

Den primære indsats i Kom ud, mand! var at udvikle, afvikle samt forankre sundhedsfremmende aktiviteter i naturen til forskellige målgrupper af mænd. Aktiviteterne er blevet udviklet og afviklet i samarbejde med kommunen og de lokale friluftsfællesskaber. Undervejs har Forum for Mænds Sundhed bidraget med individuel sparring til aktiviteterne og implementeringsprocessen.
Den sekundære indsats i Kom ud, mand! var at kompetence opbygge kommuner og friluftsforeningers arbejde med mænds sundhed. 

Har du interesse for hvordan naturbaserede aktiviteter for mænd for at fremme deres mentale sundhed, kan du læse det udformede Kataloget.  I kataloget er der samlet eksempler og gode råd i forhold til at lave brobygningstilbud for mænd i naturen.  Du kan læse kataloget HER

Læs evaluering af projektet HER

 

projektperiode

Februar 2021 – Februar 2024

Projektstøtte

Kom ud, mand! har været støttet med midler af Friluftsrådet

Kampagne-materiale fra projektet

Plakater

Plakater med forskellige budskaber vedrørende mental sundhed på arbejdspladsen

Plakater, Industri

Plakater, ITM

Plakater, Transport

Bedre mental sundhed for mænd! - fokus på trivsel på arbejdspladsen

Bedre Mental Sundhed for Mænd! – fokus på trivsel på arbejdspladsen var et samarbejdsprojekt mellem Forum for Mænds Sundhed og Dansk Metal. Formålet var at skabe bedre betingelser for, at mænds stress- og andre psykiske vanskeligheder forebygges, opspores og afhjælpes mere effektivt.

På baggrund af en større kvalitativ og kvantitativ afdækning, blev kampagne ’Det, mænd ikke taler om!’ og et seminar ’Bedre mental sundhed for mænd’ udviklet. Begge dele satte fokus på, hvordan man kan hjælpe en kollega eller ansat, hvis personen mistrives.

Kampagnen indholdte podcastserien Det, mænd ikke taler om, som du kan lytte til HER. Derudover indholdte kampagnen plakater og flim, som var målrettet til arbejdspladser i Industrien, Transport- og It, tele og mediebranchen. Disse kan du finde og downloade i boksen Kampagnemateriale fra projektet.

Læs evaluering af projektet HER

Læs hovedpunkterne fra afdækningen HER

projektperiode

Maj 2021 – Juni 2023

Projektstøtte

Projektet er støttet af midler fra Velliv Foreningen

FØDSELSDEPRESSION HOS FÆDRE

Forståelse, forebyggelse og erkendelse af fødselsdepression hos fædre – en forbyggende indsats til gavn for hele familien

8-10 procent fædre rammes årligt af en fødselsdepression, hvilket betyder at omkring 6000 familier rammes om året. En fødselsdepression er en lidelse bestående af depressive symptomer af forskellig karakter og andre psykiske tilstande brudt ud under graviditet eller i spædbarnstiden. Forskningen viser, at forældres ubehandlede fødselsdepressioner tidligt i barnets liv har konsekvenser for børnene langt ind i livet, hvorfor fødselsdepressioner potentielt kan øge risikoen for mistrivsel i barnets første år og ind i indskolingen, herunder bl.a. tilknytningsudfordringer, søvnproblemer, motoriske og kognitive udfordringer. Samtidig er depression en stor belastning for såvel den ramte som partneren.

En indsats for forebyggelse, tidlig opsporing og vejledning i forhold til fødselsdepressioner hos fædre, vil således være til gavn for barnet, fædre og hele familien.

Om projektet

Projektet, der gennemføres af Forum for Mænds Sundhed, har til formål at styrke arbejdet med tidlig opsporing af og dialogen med fædre om fødselsdepression.  Målet er både at forebygge og oplyse om fødselsdepressioner hos mænd.

Undervisningsmateriale og oplysningskampagner skal sætte fokus på fødselsdepression hos mænd, og gennem udbredelse af viden skal fagprofessionelle have redskaber til tidlig opsporing af depression og depressionstegn hos mænd. Samtidig udarbejdes oplysningsmateriale til parret.

Projektet vil som udgangspunkt blive aktiveret hos enkelte praktiserende læger, på 3-5 fødesteder, og i særdeleshed i sundhedsplejen i de 74 kommuner med etableret en Far-ambassadør-funktion.

Du kan besøge hjemmesiden til projektet HER

Læs  mere om farinddragelse HER

projektperiode

Jan. 2022 – Dec. 2022

Projektstøtte

Projektet er støttet af midler fra Sundhedsstyrelsen

Kommuner i Kommuneforum for mænds sundhed

Kommuner, der underskrev officiel samarbejdsaftale:

Region Midtjylland

Aarhus Kommune

Silkeborg Kommune

Viborg Kommune

Odder Kommune

Region Syddanmark

Sønderborg Kommune

Vejen Kommune

Kolding Kommune

Svendborg Kommune

Esbjerg Kommune

Haderslev Kommune

Region Hovedstaden

Brøndby Kommune

Furesø Kommune

Egedal Kommune

Københavns Kommune

Frederiksberg Komm.

Helsingør Kommune

Vallensbæk Kommune

Region Sjælland

Sorø Kommune

Guldborgsund Komm.

Region Nordjylland

Rebild Kommune

Øvrige aktive kommuner:

Region Midtjylland

Hedensted Kommune

Ikast-Brande Kommune

Lemvig Kommune

Norddjurs Kommune

Randers Kommune

Ringkøbing-Skjern Komm.

Samsø Kommune

Skive Kommune

Struer Kommune

Syddjurs Kommune

Region Syddanmark

Fåborg-Midtfyn Komm.

Middelfart Kommune

Nordfyns Kommune

Nyborg Kommune

Tønder Kommune

Varde Kommune

Vejle Kommune

Ærø Kommune

Aabenraa Kommune

Assens Kommune

Region Hovedstaden

Ballerup Kommune

Fredensborg Kommune

Frederikssund Komm.

Glostrup Kommune

Greve Kommune

Gribskov Kommune

Gentofte Kommune

Herlev Kommune

Hillerød Kommune

Hvidovre Kommune

Høje-Taastrup Komm.

Lyngby-Taarbæk Komm.

Rødovre Kommune

Region Sjælland

Faxe Kommune

Køge Kommune

Lejre Kommune

Næstved Kommune

Ringsted Kommune

Roskilde Kommune

Solrød Kommune

Vordingborg Kommune

Region Nordjylland

Brønderslev Kommune

Frederikshavn Komm.

Hjørring Kommune

Jammerbugt Komm.

Mariagerfjord Komm.

Morsø Kommune

Vesthimmerland Komm.

Aalborg Kommune

Kommuneforum for mænds sundhed

Kommuneforum for mænds sundhed var et kommunalt netværk til inspiration, undervisning og vidensdeling om at arbejde med mænd. Formålet med Kommuneforum for Mænds Sundhed var at opkvalificere en gruppe danske kommuners sundhedsfremmende arbejde med mænd som målgruppe. Fokuskommunerne i netværket blev kompetence-opbygget og fik mulighed for videndeling/erfaringsudveksling om sundhedsfremmende arbejde for mænds sundhed og for udvikling/afprøvning af aktiviteter.

Kommuneforum for Mænds Sundhed skabte mulighed for kommunerne til at nå mere effektivt ud til mænd, ved at støtte og undervise det kommunale personale i blandt andet rekruttering af mænd og målrettet indhold til mænd i de kommunale tilbud.

Gennem forummet fik fokuskommunerne mulighed for:

 • At bruge al materiale udviklet i forbindelse med Kommuneforums netværksaktiviteter.
 • At få indflydelse på indholdsudvikling af netværket og på formen på netværksarbejdet.
 • At modtage processtøtte i arbejdet med at udvikle aktiviteter for mænds sundhed.
 • Vejledning af den enkelte fokuskommune i forbindelse med for eksempel aktivitetsudvikling.

Netværksaktiviteterne koncentrerede sig om:

 • Undervisning og opbygning af kompetencer hos de deltagende medarbejdere til arbejdet med mænd som målgruppe.
 • Erfaringsudveksling, vidensdeling og inspiration mellem fokuskommunerne.
 • Aktivitetsudvikling og -afprøvning, både af eksisterende tilbud og idéer til indsatser

BEMÆRK: efter projektperiodens udløb blev Kommuneforum omdannet til en temagruppe i regi af Sund By-netværket. Læs mere HER

Se Kommuneforum for Mænds Sundheds folder HER
Se og hør tidligere projektleder Iben Schultz Nordentoft beskrive Kommuneforum HER
Mød medlem af Kommuneforum Kaspar Ginnerup Knudsen (Silkeborg kommune) HER

Se projektbeskrivelsen HER

projektperiode

Jan. 2020 – Dec. 2020

Projektstøtte

Projektet er støttet af midler fra Sundhedsstyrelsen

far for livet

Forum for Mænds Sundhed modtog 10 mio. i støtte til at gennemføre projekt ’Far for livet’ i en 3,5-årig periode, med en lang række aktiviteter rundt om i hele landet – aktiviteter der skulle være med til at skabe bedre betingelser for fædres samvær med deres børn fra starten af barnets liv, det gode samvær mellem far og barn er godt for hele familiens trivsel og sundhed og for barnets udvikling. Projektet arbejdede med:

 • Mandens og parrets forberedelse til at blive forældre og herunder forebygge
  fødselsdepressioner.
 • Fædres større udbytte af og inddragelse i sundhedsplejens tilbud.
 • Bedre betingelser for fædres samvær med deres børn under barsel – bl.a. gennem medvirken til oprettelse af ‘Fars legestuer’ i mange flere kommuner landet over.
 • Udvikling og igangsættelse af en bred vifte af aktiviteter for fædre og børn med fokus på aktiviteter, der øger sundhed hos far og barn.
 • Udvikling af en portal for far-barn-aktiviteter, rådgivning og ideudveksling om far-barn-samvær.

Læs projektbeskrivelsen HER

projektperiode

Maj 2021 – April 2022

Projektstøtte

Projektet er støttet af midler fra Nordea Fonden

Kend dit hjerte, mand

– en undersøgelse af mænds udfordringer i forhold til viden, tidlig opsporing og behandling.

Projektet havde til formål at forebygge mænds overdødelighed af hjertesygdomme ved at skabe ny viden om mænds sundhedsopfattelser i forhold til symptomer på og behandling af hjertesygdom og de sygdomme, der kan lede til hjertesvigt. Denne viden skal bruges med henblik på, at mænds hjertesygdomme – og særligt kortuddannede mænds hjertesygdomme – opdages, diagnosticeres og behandles tidligere og bedre, end det sker i dag.

Se mere her: “Forstå og mød din mandlige patient – En hjertesag”

projektperiode

Feb. 2020 – Jun. 2020

Projektstøtte

Projektet er støttet af midler fra Pfizer

Ulighed i sundhed – kortuddannede mænd i naturen

Forum for Mænds Sundhed har i samarbejde med kommuner og civilsamfund udviklet og afprøvet sundhedsaktiviteter i naturen, med henblik på at undersøge om disse appellere til en målgruppe af mænd, som vi ikke på nuværende tidspunkt ser i de traditionelle sundhedstilbud. Projektet har primært fokuseret på kortuddannede mænd, men også inkluderet øvrige grupper af mænd, der sjældent har kontakt med sundhedsvæsenet og derfor er svære at nå med sundhedsfremmende tiltag.

Hvis du vil vide mere om projektet og dets resultater, så læs vidensnotatet HER

projektperiode

Jan. 2022 – Dec. 2023

Projektstøtte

Projektet er støttet af midler fra Sundhedsstyrelsen.

Med far i naturen

Forum for Mænds Sundhed vil have flere fædre med børn i alderen 0-6 år ud i naturen. Det 1-årige projekt ’Med far i naturen’ skulle gennem samarbejde med friluftsforeninger, naturformidlere, museer mv. nedbryde barriere til at være aktiv i naturen og gøre naturoplevelser mere tilgængelige for gruppen af småbørnsfædre.
Hvis du vil vide mere om projektet så læs 
HER

projektperiode

Januar 2020 – April 2021

Projektstøtte

Projektet er støttet af midler fra

Friluftsrådet samt Nordea Fonden

Sæt fokus på mænds mentale sundhed efter COVID-19

Formålet med dette projekt var at hjælpe virksomheder med mange mandlige ansatte til at styrke den mentale sundhed efter COVID-19. Desuden at formidle viden om særlige opmærksomhedspunkter som ledere og kolleger til mænd kunne bruge til at tale om den mentale sundhed med mænd, ved genåbningen efter corona-krisen. I projektet udarbejdede Forum for Mænds Sundhed to informationsfilm til brug i virksomheder, som frit kan afbenyttes af alle der ønsker det – se filmene 
HER og HER

 

 

projektperiode

Maj 2020

Projektstøtte

Projektet blev støttet af Velliv Foreningens COVID-19 akutpulje

Kommune kend din mand!

Forum for Mænds Sundhed fik bevilliget 1,8 mio. kr. til, over en 3-årig periode, at udvikle og etablere et netværk, der skulle styrke kommunerne i deres arbejde med mænds sundhed. Projektet fokuserede på at få flere mænd til at benytte kommunale sundhedstilbud samt at udbrede vidensdeling og effektivt sundhedsfremmende arbejde i forummets kommuner. Projektet arbejdede med at opkvalificere en gruppe danske kommuners sundhedsfremmende arbejde med mænd som målgruppe ved at:

 • Klæde sundhedsprofessionelle og andre kommunale medarbejdere på til at imødekomme og arbejde med mænds sundhed i deres daglige arbejde.
 • Skabe mulighed for kommunerne for at nå mere effektivt ud til mænd, ved at støtte og undervise det kommunale personale i både rekruttering af mænd og målrettet indhold til mænd i de kommunale tilbud.
 • Etablere forum mellem kommuner m.fl. på tværs af sektorer og kommunegrænser, sådan at de deltagende kommuner kan erfaringsudveksle og samarbejde i indsatsen for at indtænke og inkludere flere mænd i deres tilbud.

Læs mere i pjecen HER

projektperiode

Jan. 2018 – Dec. 2020

Projektstøtte

Projektet blev støttet af midler fra satspuljen

Mænds Mødesteder i naturen

Forum for Mænds fik bevilliget midler fra Friluftsrådet til at arbejde med at udbrede kendskabet og brugen af naturen til Mænds Mødesteder i Danmark.

Læs mere i projektbeskrivelsen HER 

Læs Evalueringsrapporten HER

projektperiode

Okt. 2018 – Sep. 2019

Projektstøtte

Projektet blev støttet af midler fra Friluftsrådet

Er du klar over det, mand?

Forum for Mænds Sundhed fik bevilliget 6 mio. kr. til at udvikle og afprøve nye metoder til at nå de kortuddannede mænd. Målet med projektet var at få ny viden om, hvordan man når de udsatte mænd, at afprøve en række metoder til at forbedre deres sundhed og ikke mindst at opkvalificere sundheds- og arbejdsmiljøprofessionelle i mænds sundhed.

Et af de første resultater var websitet www.tjekdigselvmand.dk

Læs om projektet HER

Læs Satspuljeaftalen HER

projektperiode

Maj 2014 – Dec. 2018

Projektstøtte

Projektet blev støttet af midler fra satspuljen.

Partnerskab om Mænds Mødesteder for sundhed og trivsel i udsatte boligområder

Forum for Mænds Sundhed fik bevilliget ca. 3 mio. kr. fra Sundhedsministeriets Partnerskabspulje til dette arbejde. Konkret blev der, i Århus, åbnet Mænds Mødesteder i Herredsvang, Frydenlund, Trige og Vandtårnsområdet i løbet af 2015.

Læs mere HER

projektperiode

Maj 2014 – Dec. 2018

Projektstøtte

Projektet blev støttet af midler fra Sundhedsministeriets Partnerskabspulje

Ufaglærte og enlige mænds mødesteder for samvær og sundhed i landdistrikter

Gennem partnerskaber mellem offentlige, private og NGO-organisationer arbejdede projektet med at afprøve og evaluere opbygning af mødesteder for samvær og sundhed for ufaglærte, enlige og andre sårbare mænd i landdistrikterne. ’Mænds Mødesteder’ er en nutidig version af skuret i baghaven som samlingssted, hvor mænd kan mødes om diverse praktiske projekter. Projektet byggede på erfaringer med konceptet fra Australien og Irland. Modellen kan på længere sigt udvides til alle landdistrikter.

Læs om projektet HER

projektperiode

Maj 2014 – Dec. 2018

Projektstøtte

Projektet blev støttet af midler fra Landdistriktspuljen

#

oversigt