Helbredstjek til mænd

Særlig indsats for mænd, som sjældent går til læge

#

oversigt

Hvad er udfordringen?

Mænd lever kortere end kvinder. Det skyldes, at mænd har større forekomst af de fleste sygdomme og især, at de har endnu større dødelig af alle sygdomme. De 25% mænd med den korteste uddannelse og den laveste indkomst har særligt særlig høj dødelighed. 

Mænd har 10-15 % større forekomst af kræft end kvinder, men 35-40 % større dødelighed; mænd har ca. 45 % større risiko for at udvikle hjertesygdomme, men 70 % større dødelighed; mænd har ca. 25 % større forekomst af diabetes, men ca. 75 % større dødelighed; mænd har ca. 10 % større smitteforekomst af Corona, men dobbelt så stor dødelighed af COVID‐19; og mænd har ca. 8 % større forekomst af apopleksi/stroke, men ca. 20% større dødelighed.

Undersøgelser ved Forum for Mænds Sundhed viser, at mellem en femtedel og en fjerdedel af alle mænd i alderen 25‐39 år aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale fortroligt med (Link 1). Isolation og mangel på nære relationer er nogle af de vigtigste årsager til mental og fysisk mistrivsel og sygdom. Netop de mænd har de dårligste og negative oplevelser af mødet med sundhedsvæsnet (Link 2). Rockwool Fonden har vist, at 25% af mænd fra den nedre indkomstkvartil dør i alderen 50‐65 år, mens det kun gælder for 5% af mænd fra den øvre kvartil (Link3).

Hvad er løsningen?

At afprøve om indkaldelse til og gennemførelse af helbredstjek til mænd, der er udsatte i forhold til deres helbred og ikke bruger sundhedsvæsnet så ofte, vil kunne opspore sygdomme tidligt og dermed skabe mulighed for tidligere diagnosticering og følgende tidlig påbegyndt behandling. Det endelige mål er, at helbredstjek til denne udsatte gruppe kan nedbringe overdødeligheden af en række sygdomme. Målet er, at den viden, der skabes, og de metoder, som udvikles i projektet, vil blive implementeret som daglig praksis i sundhedsvæsnet. Det vil sige, at der indføres systematiske helbredstjek til de mænd, som ikke bruger sundhedsvæsnet optimalt, og hvis sygdomme bliver opdaget for sent, og som derfor kommer for sent i den rette behandling.

Hvad gør vi?

I samarbejde med en gruppe udvalgte samarbejdspartnere (sundhedsplejersker, psykologer, sygeplejersker, læger mfl.) vil vi afprøve fire niveauer for kompetencegivende indsatser i form af undervisningsprogrammer, kursusprogrammer, træning af aktiviteter mv. Det skal bemærkes, at omfang og antal gange de enkelte aktivitete

Vi vil med denne indsats fokusere på mænds a) Reaktioner på symptomer, b) Dialogen med sundhedsvæsnet og lægen og c) Pasning af behandlingen. Det vil ske gennem afprøvning af helbredstjek til mænd over 55 år, der sjældent går til lægen. Projekt adskiller sig fra de tidligere afprøvede ved ikke at handle om generelle men derimod målrettede helbredstjek for de mænd, som ikke kommer til lægen, og som har en lav grad af deltagelse i de behandlings‐ og rehabiliteringstilbud, som sundhedsvæsnet tilbyder. Det er i høj grad mænd, der ikke kommer til lægen og mænd med kort eller ingen uddannelse, der er i høj risiko for at udvikle sygdom og i høj risiko for at have højest dødelighed.

Fokus er udelukkende på, om man kan opspore sygdomme tidligere end mændenes egen adfærd mht. lægebesøg ville frembringe. Det vil derudover selvfølgelig være et stort plus, hvis indsatsen også fører til sundere livsstil – og det bør således undersøges som en del af evalueringen.

Herunder vil vi gøre en særlig indsats for både at sikre rekruttering af den pågældende gruppe mænd og til at sikre, at der sker opfølgning i sundhedsvæsnet efter helbredstjekket for de mænd, der har behovet.

Indsatsen indeholder disse fire dele:

  1. Rekruttering af udsatte mænd
  2. Gennemførelse af helbredstjek
  3. Sundhedsvæsnets guide til manden/Mandens guide til sundhedsvæsnet
  4. Analyse, formidling, udbredelse og implementering

Samarbejdspartnere

Initiativet gennemføres i samarbejde med Rockwool Fonden og Region Hovedstaden

Rockwool Fondens Interventionsenhed bidrager med følgeforskning på initiativet. Formålet med forskningsprojektet er at få en dybere forståelse af, hvilke mekanismer og forklaringer, der ligger bag at mændenes adfærd. Projektet følger mændene før, under og efter helbredstjekket for at undersøge mændenes forhistorie og historik med sundhedssystemet, hvordan de oplevede selve helbredstjekket og om helbredstjekket efterfølgende har ændret deres adfærd.

Desuden indgår læger, repræsentanter fra fagbevægelsen (3F og Dansk Metal), forskere m.fl. i samarbejdet.

Læs også

1: Ny undersøgelse

____

Ny undersøgelsen om mænds trivsel

2: Udsatte mænd og lægen

____

Mændene med størst behov for lægehjælp har den dårligste oplevelse af mødet med lægen!

3: Vidensoverblik

____

Flere socialt dårligt stillede danskere vil
dø før pensionsalderen

projektperiode

Jan. 2024 – dec. 2026

kontaktpersoner

Projektansvarlig
Svend Aage Madsen
+45 24497092

____

Projektmedarbejder
Emil Kähler Færch
+45 24497092

Projektstøtte

Projektet er støttet økonomisk af Rockwool Fonden og Region Hovedstaden.

#

oversigt