Fædrebarslen

– også til gavn for børn med sårbare fædre

Udviklingscenter for viden og kompetencer til støtte for sårbare far-barn-relationer under barsel

#

oversigt

Hvad er udfordringen?

Sårbare fædre mangler støtte, når de tager barselsorlov. Derfor skal de professionelles kompetencer styrkes, så de kan hjælpe far og barn til at få den bedste start sammen.

Med den nye fædrebarsel forventes op til 40‐50.000 fædre den kommende tid at tage to måneders barselsorlov med deres barn – som dermed får den bedste mulighed for at få en god og tæt tilknytning til deres far (link 1).

Men hvor lovgivningen for længst har givet fædrene nye muligheder, mangler der stadig tilbud til især de fædre, der står i en sårbar situation ‐ socialt, psykisk eller fysisk herunder de ca. 10 pct. fædre der får en fødselsdepression ‐ og som derfor har brug for en hjælpende hånd. Kun omkring halvdelen af landets kommuner har i følge Forum for Mænds Sundhed særlige tilbud til sårbare fædre – og stort set ingen rettet mod barselstiden.

Omkring 15 % fædre er i tvivl og 15 % fædre siger, at de ikke vil tage barselsorloven. Det er der mange begrundelser for (Link 2) og nogle af dem handler om sårbarhed hos fædrene.

Hvad er løsningen?

Fædrebarslen skal blive en unik mulighed for at styrke far-barn-relationer til gavn for barnet og dets udvikling og fremtidige liv.  Derfor er det vigtigt at gøre fædrebarslen til en succes (Link 3). Det er projektets vision at gøre fædrebarslen til en særlig mulighed for at styrke relationen mellem far og barn til gavn for barnet i sårbare familier, i sårbare far-barn-forhold, for sårbare fædre og for fædre med forskellige typer vanskeligheder i forhold til forældre-barn-tilknytningen.

Det skal indsatsen ”Fædrebarslen – også til gavn for børn med sårbare fædre” ved Forum for Mænds Sundhed arbejde for . Det sker med en omfattende kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle fagfolk på et nyt udviklingscenter, hvor de kan blive klædt bedre på til at arbejde med og støtte sårbare fædre på vej til og på barselsorlov.

Hvad gør vi?

I samarbejde med en gruppe udvalgte samarbejdspartnere (sundhedsplejersker, psykologer, sygeplejersker, læger mfl.) vil vi afprøve fire niveauer for kompetencegivende indsatser i form af undervisningsprogrammer, kursusprogrammer, træning af aktiviteter mv. Det skal bemærkes, at omfang og antal gange de enkelte aktiviteter skal gennemføres er foreløbige estimater, da den endelige udformning netop bygger på det kommende udviklingsarbejde:

  • En sektion for kompetenceopbygning i forhold til barselsrådgivning bredt, hvor fædrene/familierne er i tvivl eller ikke ønsker at bruge fædrebarsel. Især rettet til sundhedsplejersker, barselspersonale, praktiserende læger m.fl.
  • En sektion for kompetenceopbygning i forhold til rådgivning og støtte i sårbare familier med forskellige fædre- og far-barn-aktiviteter rettet mod tiden på barsel. Det vil være fædregrupper, far-barn-træning, foredrag om barnets ernæring, søvn, fysik, psyke etc. tilpasset målgruppen, lege-trænings-aktiviteter Især rettet til sundhedsplejersker, der er far-ambassadører, pædagoger, sygeplejersker m.fl.
  • En sektion for kompetenceopbygning med oplæring om og træning i familiebehandling og -støtte med udgangspunkt i fædrenes udfordringer specifikt med barslen. Dette vil være målrettet til psykologer, pædagoger, socialrådgivere i kommunale og andre familiebehandlingsinstitutioner. Her har vi aftalt med Familiehuset i Hillerød kommune at afprøve undervisningen og være med til at udvikle kompetencegivning.
  • En sektion for kompetenceopbygning med oplæring og træning via case-arbejde med egne og andres cases, øvelser etc. i behandling af fædre med fødselsdepression og andre psykiske udfordringer op til og/eller under barsel. Især for psykologer, psykiatere og terapeutisk uddannede specialister fra andre fag (Link 4).

Alle disse kompetencegivende initiativer har som formål at styrke far-barn-relationerne, styrke barnets sunde udvikling og styrke familiernes trivsel gennem graviditet, fødsel og spædbarnstid.

Læs også

1: Ny prognose:

____

De fleste mænd vil tage den øremærkede fædrebarsel

2: Egmont Rapporten 2022

____

Fokus på fædrebarsel

 

3: Guide til far på barsel

____

Råd og vejledning for fædre på barslen

4: FÆDRE MED FØDSELS-DEPRESSION

____

Guide til behandling af fædre med fødselsdepression

projektperiode

Januar 2024 – juni 2027

kontaktpersoner

Projektansvarlig
Svend Aage Madsen
+45 24497092

____

Projektmedarbejder 
Olivia Gissel Sparrebro
+45 20226474

Projektstøtte

Projektet er støttet af midler fra Egmont Fonden
#

oversigt