Viden om mænds sundhed

Hvorfor mænd og sundhed?

Danske mænd lever kortere end danske kvinder. Og de er også mere ramt af alvorlige sygdomme. Dette skyldes fx, at mændene opdager sygdomme for sent, og at sundhedsvæsenet ikke er opmærksomme på mændenes særlige behov.

Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er i behandling for det. Sundhedsvæsnet er ikke gode nok til at finde og give relevante tilbud til mænd med psykiske problemer. Bl.a. derfor begår mænd selvmord tre gange så hyppigt som kvinder.

Uligheden i sundhed er enorm, når økonomi/uddannelse, geografi og samliv krydses med køn.

Det ved vi…

■  Mænd i Danmark lever ca. 4 år kortere end kvinder, har stor overdødelighed og rammes oftest af de fleste sygdomme.

■  De 25 pct. dårligst stillede mænd lever ca. 10 år kortere end de 25 pct. bedst stillede mænd, og 13 år kortere end de bedst stillede kvinder.

■  Selvmordsraten er ca. 3 gange så høj for mænd som for kvinder gennem livet.

■  5.000 mænd i Danmark dør årligt før de fylder 65 år – det er ca. 2.000 flere end kvinder.

■  Mænd går mindre til lægen end kvinder.

■  Mænds psykiske lidelser er underdiagnosticerede og underbehandlede.

■  28% af alle mænd i alderen 18+år har aldrig eller næsten aldrig nogen at tale fortroligt med. Læs pressemeddelelsen HER.

■  8-10% af nybagte fædre rammes fødselsdepression.

■  Mange mænd i den nye far-rolle bliver ikke accepteret og inkluderet på lige fod med mødrene i sundhedsservice og tilbud under graviditet, ved fødsel og i barnets opvækst.

Hvad arbejder vi for?

Udfordringen og uligheden er stor – men det behøver ikke være sådan. Forum for Mænds Sundhed er et partnerskab og en organisation, der arbejder for at:

 Sætte bedre sundhed og et længere liv for mænd på dagsordenen.

 Arbejde for sundhedstilbud, der passer bedre til mænd.

■  I tæt samarbejde med virksomheder, fag- og interesseorganisationer udvikle sundhedstilbud på arbejdspladsen, især til ufaglærte mænd.

 Skabe tilbud til mænd, der er uden for arbejdsmarkedet.

■  Skabe uddannelse og kompetencer i sundheds- personalet til at møde mænd

■  Etablere og bruge handlekraftige netværk, der kan gøre en forskel for mænds sundhed.

 Skabe målrettede tilbud til mænd i forhold til ændring af livsstil, risikoadfærd og brug af sundhedsvæsnet – specielt til ufaglærte, lavtlønnede, arbejdsløse og enlige mænd.

 Give specifikke tilbud til mandlige patienter, hvis særlige behov ofte ikke er tilgodesete.

 Samarbejde med politikere om at finde politiske tiltag der kan gavne mænds sundhed.

 Arbejde for at WHO’s ’Strategi for bedre sundhed for mænd’ bliver gennem ført i kommuner, regioner og på statsligt plan.

 Arbejde for ligestillede tilbud til fædre, uddannelse af professionelle til bedre dialog med og inkludering af fædre samt udvikling af særlige tilbud målrettet vordende fædre nybagte fædre, fædre på barsel og fædre til børn i alle aldre.

Mere viden om mænd og sundhed

Forum for Mænds Sundhed arbejder vidensbaseret og praksisnært. Vi udgiver løbende undersøgelser og materiale om mænds sundhed, og så arbejder vi selvfølgelig direkte med forskellige målgrupper af mænd gennem vores mange indsatser og samarbejdspartnere. Læs mere herunder:

udgivelser

indsatser

Samarbejdspartnere

Du kan også finde mere viden på vores øvrige hjemmesider:

Temagruppen ‘Mænds Sundhed’

I regi af Sund By-netværket har vi opstartet en temagruppe, der fokuserer på mænds sundhed. Sund By-netværket er et kommunalt netværk, der arbejder med folkesundhed på tværs af forskellige temaer. Du kan læse mere om netværket HER og finde alle temagrupperne HER.

Vores temagruppe er åben for alle medlemmer af Sund By-netværket, der har en interesse i mænds sundhed. Vi deler viden, inspiration og erfaringer. Læs mere HER eller kontakt os, hvis du er interesseret i at være med.

Anbefalinger og inspiration

Vi har samlet et overblik over relevant viden om mænds sundhed fra andre aktører på området. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis vi skal hjælpe dig videre i din søgning.

$

Se anden relevant viden om emnet