Mænd og sundhedsvæsenet

#

oversigt

Hvad er udfordringen?

Mænd lever i gennemsnit 4 år kortere end kvinder, bliver hyppigere ramt af alle sygdomme og har større dødelighed af dem, og de er ofte underopdagede og underbehandlede for deres psykiske problemer. Den større dødelighed og de uopdagede psykiske problemer hænger sammen med, at mænd får diagnoser og behandling for sent, og at samarbejdet mellem mændene og sundhedsvæsenet ikke er godt nok. En vigtig årsag til dette skal findes i mænds reaktionsmønster på sygdom, og sundhedsvæsenet kompetencer til at opspore både fysisk såvel som psykisk sygdom hos mænd. Hvor kvinder ofte er gode til at tage til læge og tale om deres problemer, oplever flere mænd det som en udfordring og vælger ofte at udskyde besøget. Yderligere oplever flere mænd, at sundhedsvæsnet ikke er gode nok til at tackle de problemstillinger som de kommer med.

Hvad er løsningen?

Der er behov for at samfundet på flere planer bliver bedre til at være opmærksomme på mandens adfærd og behov i forhold til sundhed og sygdom. Der er eksempelvis behov for undervisning af professionelle i kommuner, regioner og privatpraksis i at kommunikere bedre med manden om forebyggelse, tidlig opsporing, hurtigere diagnose og mere effektiv behandling og rehabilitering.

Hvad gør vi?

I Forum for Mænds Sundhed arbejder vi på flere niveauer med at sætte fokus på mandens sundhed og trivsel. Eksempelvis giver vi input på baggrund af WHO’s ’Strategi for bedre sundhed og trivsel for mænd’ til den nye sundhedskommission, laver forskning i kortuddannede mænds relationelle forhold med henblik på bekæmpelse af ensomhed og isolation, og evaluerer særlige mandeaspekter ved Corona-pandemien. Vi arbejder derudover med at målrette og styrke kommunikationen til mænd om mænds sundhed, samt til sundhedsprofessionelle og andre relevante partnere.

RESULTATER

DER SKAL NYT FOKUS PÅ PROSTATAKRÆFT

Prostatakræft er den hyppigste kræftform blandt mænd, hvor omkring 4.500 rammes hvert år. Alligevel er prostatakræft en sygdom, som ikke har den politiske, samfundsmæssige og sundhedsfaglige bevågenhed som byrden ved prostatakræft berettiger til.  Det seneste år har FORUM FOR MÆNDS SUNDHED, i samarbejde med andre gode kræfter i Prostatakræftgruppen, arbejdet for at få belyst udfordringer og løsninger. Det er blevet til en grønbog med 10 anbefalinger og til en kronik i Jyllands-Posten

Du kan finde grønbogen HER og HER

Du kan finde et link til kronikken HER

 

kontaktperson

Projektansvarlig
Svend Aage Madsen 
+45 26212851
#

oversigt