forum for mænds sundhed – foreningen

Forum for Mænds Sundhed, foreningen, blev stiftet i 2004 og er foreningen, der har taget initiativ til at oprette Forum for Mænds Sundhed. Foreningen er desuden medlem af European Men’s Health Forum samt Global Action on Men’s Health og har det overordnede formål at virke til forbedring af mænds sundhed gennem:

1) at samle forskere, klinikere, behandlere, sundhedsarbejdere m.fl. for at udveksle viden om mænds sundhed og sygdomme.
2) at deltage i aktiviteter, der sætter fokus på mænds sundhed og sygdomme.

 

Foreningens bestyrelse er den ledende kraft i Forum for Mænds Sundhed.

Bestyrelse

Svend Aage Madsen
Svend Aage Madsen

Bestyrelsesformand


Forskningsleder,
ph.d. – Rigshospitalet

Mie Møller Nielsen
Mie Møller Nielsen

Næstformand


Sekretariatsleder – Forum for Mænds Sundhed

Ilja Armando Sabaj-Kjær
Ilja Armando Sabaj-Kjær

Bestyrelsesmedlem


Sociolog – Hjem til alle alliancen

Tanja Morley Rostrup
Tanja Morley Rostrup

Bestyrelsesmedlem


Konsulent – Falck Healthcare

Morten Kragh
Morten Kragh

Bestyrelsesmedlem


Psykolog

Nicolai Schacke
Nicolai Schacke

Bestyrelsesmedlem


Pressechef – Forsikring & Pension

Tobias Siiger Prentow
Tobias Siiger Prentow

Bestyrelsesmedlem


Projektansvarlig – Forum for Mænds Sundhed

Rikke Nue Møller
Rikke Nue Møller

Bestyrelsesmedlem


Direktør i Dansk Stalking Center

Kim Lind Larsen
Kim Lind Larsen

Suppleant


Formand – Mænds Mødesteder Holbæk

Lena Nyhus
Lena Nyhus

Suppleant


Forkvinde i Intact Denmark

Bliv medlem af Forum for Mænds Sundhed, foreningen
Hvis du har interesse i at styrke mænds sundhed og trivsel, kan du blive medlem af Forum for Mænds Sundhed, foreningen. Som medlem vil du blive inviteret til generalforsamling, hvor du kan hører nærmere om vores arbejde og resultater. Det er gratis at være medlem af Forum for Mænds Sundhed, foreningen.

Bliv medlem af forum for Mænds Sundhed, foreningen - helt gratis!

Vedtægter

Se Forum for Mænds Sundhed, foreningens, vedtægter

Aktiviteter

Generalforsamling 11.04.2024

Nyt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Generalforsamlingen vedtog navneændring fra ‘Selskab for Mænds Sundhed” til Forum for Mænds Sundhed, foreningen.

Tidligere aktiviteter

Generalforsamling 08.03.2022

Bestyrelsen blev genvalgt og konstituerede sig med Svend Aage Madsen som formand og Mie Møller Nielsen som næstformand. Janet Alsø blev valgt til revisor.

Tidligere aktiviteter

December 2021:

Grundet COVID-19 er generalforsamling ved en bestyrelsesbeslutning blevet udskudt. Men der er udarbejdet en beretning, hvori beslutningen indgår
– se HER.

Generalforsamling 28.08.2018:

Generalforsamling 04.10.2016:

Generalforsamling 16.03.2015:

Generalforsamling 30.09.2013:

vidste du at…

Nu kan 12 kommuner i Danmark kalde sig ”mandevenlige” 

I udviklingen af sundhedstilbud i kommunerne, er mænd længe blevet overset som målgruppe. I Forum for Mænds Sundheds årlige undersøgelse Sundmand Kommuner, fandt vi at 12 kommuner i 2022 havde målrettede sundhedsaktiviteter til mænd.

Kilde: Forum for Mænds Sundhed