Selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd

#

oversigt

Hvad er udfordringen?

Selvmordsraten er, livet igennem, tre gange så høj for mænd som for kvinder – og forskellen er stigende i de ældre år. Men eftersom mænd ofte har særlige reaktionsmønstre ift. psykiske problemer/mistrivsel er depression og andre mentale lidelser, der er relateret til selvmord, fortsat underdiagnosticerede og underbehandlede blandt mænd. Dette skyldes ikke mindst manglende viden om mænds reaktionsmønstre såvel som kommunikation med manden i krise hos personalet i de tilbud, der møder mændene til hverdag. Vi ved fx, at de ældre mennesker, der dør ved selvmord, har regelmæssig kontakt til sundheds- og omsorgspersoner og at hver fjerde SOSU har oplevet selvmord eller selvmordsforsøg i ældreplejen, men ikke føler sig klædt på til at vurdere selvmordstruede borgere (FOAs medlemsundersøgelse, 2018).

Hvad er løsningen?

Projektet søger at udvikle og afprøve en indsats centreret omkring opkvalificering af relevante medarbejdere i udvalgte kommuners ældrepleje. Hensigten er, at medarbejderne efterfølgende kan indtage en ambassadørrolle i kommunen og hermed sikre et længerevarende, styrket fokus på selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd. Projektet er inspireret af Forum for Mænds Sundheds arbejde med at uddanne såkaldte ‘Far-ambassadører’ i samarbejde med den kommunale sundhedspleje, og baserer sig således på en indsats som vi ved har haft betydelig effekt.

Hvad gør vi?

Formålet med projektet er at rette op på ovenstående udfordring ved at udvikle og afprøve et målrettet undervisningsforløb og materiale til ansatte i ældreplejen i udvalgte kommuner – og gennem opkvalificering af personalet, at styrke opsporingsindsatsen blandt ældre mænd specifikt. Herudover inkluderer projektet også udviklingen af et oplysende site, der skal skabe overblik over tilbud og sikre lettilgængelig, målrettet information om selvmord/mental sundhed til mænd og evt. pårørende – og på den måde bidrage til både forebyggelse og tidlig indsats.

projektperiode

Jan. 2023 – nov. 2025

kontaktperson

Projektansvarlig

Katrine Blom
+45 21346524

katrine@sundmand.dk

Projektstøtte

Projektet er støttet af midler fra Sundhedsstyrelsen

#

oversigt