Politisk arbejde

FORUM FOR MÆNDS SUNDHED...

Gennemfører indsatser, der på en lang række områder oplyser om og direkte forbedrer mænds fysiske og mentale sundhed og fædres vilkår. Sommetider i egne projekter og ofte i samarbejde med en eller flere partnere.

Gennemfører kvalitative og kvantitative undersøgelser på alle arbejdsområder og skaber vigtig ny viden for befolkningen og professionelle. Og arbejder med analyser af situationen for mænd i forhold til forældreskab, ligestilling og sundhed.

Er i politisk dialog med politikere fra alle blokke og med ministre på alle områder, der har betydning for mænds sundhed og fædres vilkår. Vi arbejder for, at alle sundheds-, social- og ligestillingspolitikker har et kønsperspektiv og inkluderer mænds særlige behov på disse områder.

Har mange samarbejdsaktiviteter med kommuner og regioner på både politisk plan og på græsrodsniveau, hvor det er relevant for forebyggelse, opsporing og rehabilitering for mænd. Vi målet hvert år på kommunernes tiltage i forhold til mænd og udnævner ’mandevenlige’ og ’farparate’ kommuner.

Har løbende tæt samarbejde med faglige organisationer med mange mandlige medlemmer som 3F og Dansk Metal m.fl. og med arbejdspladser rund om i landet.

Arbejder på frivillighedsområdet med forskellige tiltag for mænd – ikke mindst Mænds Mødesteder.

Arbejder for at WHO’s ’Strategi for bedre sundhed og trivsel for mænd’ gennemføres på statsligt, kommunalt og regionalt plan.

Arbejder i forhold til medier med egne nyheder og debatindlæg og ved deltagelse i alle mulige sammenhænge, hvor vi bliver inviteret til at kommenterer vores kerneområder.

Skriver faglige artikler  i en lange række faglige og populære tidsskrifter og, magasiner og blade.

Underviser fagprofessionelle – læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, psykologer og andre sundhedsprofessionelle og alle, der arbejder med mænds sundhed og trivsel.

Er på sociale medier – FB, LinkedIn, Twitter mv, og vi er aktive med vores egne hjemmesider, bl.a sundmand.dk, farforlivet.dk, mmdanmark.dk, sundmand-foedselsdepression.dk

Står hvert år bag Mændenes Sundhedsuge/Men’s Health Week i uge 24, er på med arrangementer på Men’s Day den 19/11 og er aktive på sommerens Folkemøder.

vidste du at…

Mænds psykiske problemer er ofte uopdagede!

Mænds psykiske lidelser er underdiagnosticerede og underbehandlede – det gælder også fædres fødselsdepressioner. Mænd bliver lettere opdaget/diagnosticeret for noget de gør – en adfærd – end for, hvordan de har det.

Kilde: Forum for Mænds Sundhed 2023