Mænds mødesteder

#

oversigt

Hvad er udfordringen?

Der er flere mænd end nogensinde, der bor alene, er isolerede og føler sig ensomme.
Længerevarende ensomhed og isolation kan have alvorlige konsekvenser, som påvirker både sundhed og trivsel. Nogle af de øgede risikofaktorer ved ensomhed er forhøjet blodtryk, søvnforstyrrelse og depression. Derudover viser det sig, at tre gange så mange mænd som kvinder begår selvmord og særlig de ældre mænd der oplever en livskrise, er i en særlig risikogruppe.

Hvad er løsningen?

Det stærkeste værn mod ensomhed og mistrivsel er nære relationer. I Mænds Mødesteder finder mænd sammen omkring aktiviteter de finder interessante.

Netværket af Mænds Mødesteder i Danmark er non-profit og ikke-kommercielle mødesteder, som er åbne for alle mænd over 18 år.

Et mødested er således et inkluderende, demokratisk funderet fællesskab.

Det primære formål er at skabe et trygt, uforpligtende og venligt miljø, hvor mænd kan være sammen og være noget for hinanden.

Hvad gør vi?

Det første Mænds Mødested blev etableret i 2015, og der findes i dag 30 Mænds Mødesteder fordelt over hele landet. Det har vist sig at udfordrende at inkludere udsatte og sårbare mænd. Med projektet er målet derfor at udarbejde en ny model for Mænds Mødesteder, hvor man har fokus på også at opsøge, invitere og inkludere sårbare mænd, eksempelvis i samarbejde med kommuner og praktiserende læger, samt oprette flere mødesteder, hvor der er plads til og forståelse for de særlige behov, sårbare mænd kan have. Endelig er planen at stifte et netværk, hvor mændene på tværs af mødestederne kan få kontakt med hinanden og udveksle erfaringer.

projektperiode

Juni 2021 – Maj 2024

kontaktperson

Projektansvarlig
Oliver G. V. Nielsen
+45 24925822

Projektstøtte

Projektet er støttet af midler fra TrygFonden