Om Forum for mænds sundhed

Forum for Mænds Sundhed er en landsdækkende non-profit organisation, der samler og samarbejder med over 50 interesseorganisationer, virksomheder, patientforeninger, forskningscentre, regioner, kommuner, medier m.fl., der ønsker at forbedre mænds sundhed.

Forum for Mænds Sundhed arbejder vidensbaseret og praksisnært. Vi beskæftiger os med mænd på tværs af aldersgrupper og livssituationer, og tager afsæt i en bred forståelse af sundhed, der bl.a. rummer:

Mental sundhed

Fysisk sundhed

Far-barn relationer

Sundheds-væsenet og manden som patient

Maskulinitet og ligestilling

Ensomhed og fællesskaber

Ulighed i sundhed

Og meget andet...

Initiativet til Forum for Mænds Sundhed blev taget af foreningen Selskab for Mænds Sundhed i 2013. Til daglig drives Forum for Mænds Sundheds aktiviteter af et sekretariat – mød vores dygtige medarbejdere HER.