Men’s health week

Siden 2003 har Forum for Mænds Sundhed stået bag afviklingen af Men’s Health Week (MHW) eller Mændenes Sundhedsuge i Danmark, hvert år i uge 24. Men’s Health Week er for alle som har tid, lyst og interesse i at gøre opmærksom på mænds sundhed.

Herunder kan du finde mere information om dette og tidligere års tema for sundhedsugen samt tilmelde aktiviteter. Du kan også læse mere om det internationale Men’s Health Week-initiativ HER.

 

MHW
Tilmeld
aktiviteter

HER!

MHW – Tilmeld aktivitet

10 + 11 =

MHW
Se tilmeldte aktiviteter HER!

Årets tema

Mænds sundhed

 

Mænd lever kortere end kvinder fordi de oftere og tidligere pådrager sig dødelige sygdomme. Men en meget vigtig årsag er mænds højere dødelighed af sygdomme. Det går nemlig mænd endnu dårligere end kvinder, når de har fået en sygdom:

 • Mænd har 5‐10 % større forekomst af kræft end kvinder, men 35‐40 % større dødelighed.
 • Mænd har ca. 45 % større risiko for at udvikle hjertesygdomme, men 70 % større dødelighed.
 • Mænd har ca. 25 % større forekomst af diabetes, men ca. 75 % større dødelighed
 • Mænd har ca. 10 % større smitte med, men dobbelt så stor dødelighed af COVID‐19.
 • Mænd har ca. 8 % større forekomst af apopleksi/stroke, men ca. 20% større dødelighed.

Dertil kommer, at mænd er under-opdagede og under-behandlede for deres psykiske problemer.

Det store problem for mænd – og især mænd uden nære relationer i livet – er, at det går dem så meget dårligere, når de er blevet syge.

Det har især noget med mænds forhold til sundhedsvæsnet at gøre, men i nok så høj grad at gøre med sundhedsvæsnets forhold til mænd. Den større dødelighed og de uopdagede psykiske problemer hænger sammen med, at mænd får diagnoser og behandling for sent, og at samarbejdet mellem mændene og sundhedsvæsnet ikke er godt nok.

Derfor skal der gøres noget ved disse faktorer:

Viden om symptomer: Mænd har gennemgående mindre viden om sundhed og dermed også mindre viden om, hvilke symptomer det er vigtigt at reagere på.

Reaktion på symptomer: Mænd opsøger lægen senere og kommer sjældnere hos lægen end kvinder med risiko for at sygdommen er mere fremskreden og at behandlingen følgende har mindre effekt.

Dialogen med lægen: Hos lægen kan der være forståelses- og dialogproblemer, især når patienten er en ufaglært mand. Den gode dialog er vigtig i forhold til at få den rette diagnose tidligst muligt i forløbet.

Pasning af behandlingen (compliance): Når det handler om at passe behandlingen for en sygdom, er mænd ikke altid gode til fx at tage deres medicin og til at være patienter.

Rehabilitering og livet med kronisk sygdom: Når det kommer til rehabilitering og at bruge tilbud til mennesker med kroniske sygdomme, som er blevet centrale elementer i vor tids behandlinger, så deltager mænd langt mindre end kvinder.

Det er bl.a. disse punkter, vi vil sætte fokus på i Men’s Health Week – og ikke mindst på hvad man kan gøre ved det i kommuner, regioner og landspolitisk.

Ressource bank

Mangler du inspiration eller hjælp til at sætte fokus på mænds sundhed? Vi samlet et overblik over relevante fagpersoner og oplægsholdere til dig her.

Relevante fagpersoner og oplægsholdere

Svend Aage Madsen
Chefpsykolog, Rigshospitalet
Formand for Selskab for Mænds Sundhed,
Formand for Forum For Mænds Sundhed

Kontakt:
svendaage@madsen.mail.dk
tlf. 26 21 28 51
svendaagemadsen.com

Emner:
Mænds sundhed generelt
Mænds sundhedspsykologi og -adfærd

Sundhedspolitik i stat, regioner og kommuner
Mænd som patienter - Kommunikation med mænd som patienter
Mænds psykiske sygdomme
Mænd og depression
Mænd og psykoterapi
Mænd som fædre
Mænd og fødselsdepression

Mie Møller Nielsen
Sekretariatsleder i Forum for Mænds Sundhed

Kontakt:
mie@sundmand.dk
tlf. 20 30 15 89

Emner:
Kommunikation af sundhedsbudskaber til mænd
Rekruttering af mænd til sundhedsaktiviteter
Kom godt igang med Mænds Mødesteder
Facilitator ved workshop til igangsættelse af indsatser til mænd

Tobias Siiger Prentov
Forsknings- og projektmedarbejder i Forum for Mænd Sundhed

Kontakt:
Tobias.siiger.prentow@regionh.dk
tlf: 6124 2787

Emner:
Mænd som fædre
Fædre og sundhedsvæsnet
Fædregrupper
Far-barn-aktiviteter

Ilja Armando Sabaj-Kjær
Seniorkonsulent i Hjem til alle Alliancen

Kontakt:
sabaj.kj@gmail.com
tlf. 61 66 65 87

Emner:
Mænds brug af sundhedsvæsenet
Mænds syn på sundhed
Mænds problemer med psykiske sygdomme
Hvordan kommunikerer vi med mænd om sundhed

Læge Leif Skive
Speciallæge i almen medicin, Amadeus Speciallæge

Kontakt:
centerskive@dadlnet.dk
tlf. 20 40 26 44

Emne:
Manden i lægepraksis

Christian Graugaard
Læge, tidligere formand Sex & Samfund

Kontakt:
kack@post9.tele.dk
tlf. 28 86 65 60

Emne:
Mænd og seksualitet

Knud Juel
Forskningsleder, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Kontakt:
kj@si-folkesundhed.dk
tlf 39 20 77 77 

Emner: 
Mænds middellevetid og dødelighed
Epidemiologi
Mænd og rygning

Søren Ekman
Bevægelsespædagog, direktør for Gotvedskolen

Kontakt:
ekman@gotvedskolen.dk
tlf. 35 35 16 50

Emner:
Mænd og seksualitet
Mænd efter prostataoperationer
Mænds bækkenbund 

Jonas Vigkilde
Underviser og projektudvikler & Mette Bøgebjerg, foreningschef i HelloKitchen

Kontakt:
jonas@hellokitchen.dk
tlf. 22 53 16 45
mette@hellokitchen.dk
tlf. 27 27 41 14

Emner:
"Fars køkkenskole” – historien om Fars køkkenskole samt erfaringer med at udvikle sundhedsprojekter, der tiltrækker mænd
Event med fokus på fædre

Lindy Aldahl (mureren)

Kontakt:
lindyaldahl@live.dk
tlf. 22 37 60 44

Emner:
"Rigtige Mænd" - om det at være med i programmet og om hvad han har fået ud af at være med.

Jan Hammer (skraldemanden)

Kontakt:
hammer@egga.dk
tlf. 40 90 42 46

Emner:
"Rigtige Mænd" - om det at være med i programmet og om hvad han har fået ud af at være med.

Lars Schwartz

Kontakt:
kontakt.ffa@gmail.com
tlf. 71 72 68 68

Emner:
Lars Schwartz holder oplæg ud fra en personlig beretning om fødselsdepression og angsten, der kommer. Han har skrevet bogen "Når Far Taber Sutten"

Kasper Susaa
kasper@daddyo.dk

Laus Risby Sørensen
laus@daddyo.dk

daddyo.dk

Emner:
Om den virtuelle blog DaddyO.dk - Kasper og Laus, er grundlæggerne bag.

Per Jensen
Formand i Mænds Mødesteder Stevns

Kontakt:
mmstevns2015@gmail.com

Emner:
Om at starte et Mænds Mødested op – og om det at være en del af Mænds Mødesteder

Poul Svendborg
Formand i Mænds Mødesteder Esbjerg

Kontakt:
formand@mm-esbjerg.dk

Emner:
Om at starte et Mænds Mødested op – og om det at være en del af Mænds Mødesteder

Ove Guldbrand
Formand i Mænds Mødesteder - Skalborg Mandeklub Aalborg

Kontakt: Skalborg_mandeklub@outlook.dk

Emner:
Om at starte et Mænds Mødested op - og om det at være en del af Mænds Mødesteder

Henrik Hvenegaard Mikkelsen
Postdoc. Institut for Antropologi 

Kontakt:
hvenegaard@anthro.ku.dk
Mobil 28406392

Emner:
Sundhed vs. mænd: Maskulinitet og aldring i “sundheden tidsalder”

Torben Pedersen Skovby
Oplægsholder

Kontakt:
Kontaktinfo mangler

Emner:
Mænd og fødselsdepressioner

Elene Fleischer
Ph.d, Forskning og Forebyggelse

Kontakt:
Cfleischer@elene.dk
tlf 63121226 / 26983028

Emner: 
Mænd og selvmord
Ældre mænd psykiske velbefindende 

Alice Toft Mikkelsen Forskningssygeplejerske, MKS, Fertilitetsklinikken

Kontakt:
Skivealice.toft.mikkelsen@Viborg.RM.dk
tlf: 8927 4085 / 8927 4011

Emner: 
Mænd i fertilitetsbehandling
Mænd og nedsat sædkvalitet

Ian Banks 
President European Men's Health Forum og Men's Health Forum England and Wales

Kontakt:
Professorian.banks@emhf.org

Emne:
De internationale/europæiske perspektiver 

Relevante materialer

Find relevante materialer til Men’s Health Week.

Temaer fra tidligere år

  2023:
  Mænd og sundhedsvæsnet

  2022:
  Mænds mentale sundhed og trivsel i hverdagen

  2021:
  Mænds mentale trivsel og sårbarhed

  2020:
  Mænds Sundhed i FN’s Verdensmål

  2019:
  Mænds Sundhed i Fællesskaber og Naturen

  2018:
  Mænds Sundhed i hverdagsliv og politik

  2017:
  Mænds Sundhed og faderskab

  2016:
  Mænds Sundhed og Fællesskaber

  2015:
  Unge mænds sundhed og trivsel

  2014:
  Mænd som sundhedsvæsnet sjældent når

  2013:
  Mænds mentale sundhed

  2012:
  Mænds sundhed i hverdagen

  2011:
  Tidlig opsporing og tidlig indsats i forhold til mænd

  2010:
  Mænd krop og kost

  2009:
  Mænd og kræft

  2008:
  Mænds sundhed og arbejdspladsen

  2007:
  Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd

  2006:
  Mænds psykiske sundhed

  2005:
  Mænd og seksualitet

  2004:
  Mænds sundhed generelt

  2003:
  Mænds sundhed og sygdomme

  Hvis du er interesseret i mere information om tema, arrangementer, oplæg eller andet fra de enkelte år, så kontakt os på kontakt@sundmand.dk