kom ud, mand!

#

oversigt

kommende aktiviteter

Se “Kom ud, mand!” filmene:

For foreninger og lokale fællesskaber
For kommuner
For deltagere

Hvad er udfordringen?

Formålet med Kom ud, mand! er at bidrage til at forbedre psykisk trivsel og mental sundhed for grupper af mænd, som ikke finder den nødvendige hjælp og støtte i eksisterende kommunale sundhedstilbud. Det kan være mænd, som sjældent har kontakt med sundhedsvæsenet, og derfor kan være svære at nå med sundhedsfremmende tiltag.

Nogle af de målgrupper af mænd, som projektet ønsker at nå er fx mænd udenfor arbejdsmarkedet – herunder pensionister, arbejdsløse eller unge udenfor uddannelsessystemet.

Projektet henvender sig også til mænd med dårlig psykisk trivsel, som fx oplever ensomhed, skilsmisse depression eller angst. Derudover er Kom ud, mand! også målrettet mænd, som fx har gået på et genoptrænings-hold eller lignende i kommunalt regi, men som har behov for at komme videre til tilbud i civilsamfundet.

Hvad er løsningen?

Der er behov for at udvikle sundhedstilbud, som passer bedre til mænd. Hos Forum for Mænds Sundhed er erfaringen, at fællesskaber – og særligt fællesskaber i naturen kan være nøglen til at forbedre mænds sundhed – både fysisk og psykisk.

Projektet fokuserer derfor på brobygning mellem kommune og friluftsforeningsliv i flere lokalområder Danmark, da brobygning kan skabe værdi for alle partere i samarbejdet.

  • Kommunerne bliver i stand til nå mændene i det sundhedsfremmende arbejde, da natur- og friluftsliv rummer et stort potentiale til at fremme sundheden både fysisk, mentalt og socialt i fællesskaber.
  • For foreningerne er der mulighed for at nå en ny målgruppe af medlemmer, og samtidig kan foreningen gennem samarbejde og partnerskaber være med til at skabe værdi og gøre en forskel i lokalsamfundet.
  • De deltagende mænd får mulighed for at få et fællesskab med andre mænd, at få nye sundere vaner, og være ude i naturen, som i sig selv kan være med til at fremme både den fysiske og mentale sundhed.

Hvad gør vi?

I flere lokalområder i Danmark samarbejder kommuner og foreninger i projekt Kom ud, mand! om at lave aktiviteter og forløb for mænd i naturen.

Afhængigt af lokalområdets målgruppe kan et Kom ud, mand- forløb se forskelligt ud i de enkelte kommuner. Fælles for alle lokalområder er at en gruppe af mænd prøver kræfter med forskellige aktiviteter i naturen, og at de får et fællesskab med andre mænd i naturen.

På nogle Kom ud, mand forløb bliver mændene gennem et længere forløb præsenteret for forskellige foreninger i deres lokalområde. På andre forløb prøver mændene kræfter med enkelte foreningstilbud. Det kan fx være mountainbike, krolf, at lave bålmad, spille gåfodbold eller andet.   

Det er vigtigt, at tilbuddet til Kom ud, Mand er inkluderende – så alle mænd føler sig velkomne og kan være med.

projektperiode

Feb. 2021 – Dec. 2023

kontaktperson

Projektansvarlig
Pernille Folkmann Hansen

+45 23748968

Projektstøtte

Projektet er støttet af midler fra Friluftsrådet

#

oversigt