Bedre mental sundhed på arbejdspladsen

#

projektoversigt

Hvad er udfordringen?

Undersøgelser viser, at mænds psykiske problemer sjældent bliver opdaget og behandlet på trods af, at enlige, kortuddannede, faglærte og ældre mænd ofte lider af ensomhed og dårlig psykisk trivsel. Derfor er bl.a. selvmord mere udbredt hos det mandlige køn. Mænd har sværere ved at opsøge og bruge de tilbud, der findes til mennesker med stress og psykiske vanskeligheder, og derfor er det også svært at rekruttere mænd til eksisterende tilbud. En barriere for mændene selv og deres omgivelser er, at mænd ofte viser andre symptomer på psykisk mistrivsel, end kvinder gør, så psykisk mistrivsel kan være svære at opdage. 

Hvad er løsningen?

Fra den nationale sundhedsprofil ’Danskerne sundhed 2021’, fremgår det, at 33% flere kvinder end mænd har en lav score på den mentale helbredsskala. I forhold til psykiske lidelser, er der ca. dobbelt så mange kvinder end mænd der bliver diagnosticeret med depression og angst, mens der ca. er en tredjedel flere kvinder der oplever et højt niveau af stress.

Men omvendt, så har dobbelt så mange mænd et alkoholmisbrug, fem gange så mange mænd lider af ludomani, tre fjerdedele af alle mænd er hjemløse og så begår mænd selvmord tre gange så hyppigt som kvinder.

Den overvældende større forekomst af selvmord blandt mænd er udtryk for, at mænds depressioner og andre psykiske lidelser ikke er blevet opdaget og behandlet. Det skyldes bl.a., at mænd ofte har nogle særlige reaktioner, som ikke er tilstrækkeligt anerkendt i behandlingssystemerne, hvorfor der også ofte er brug for andre typer redskaber end de traditionelle til at opdage alle mændene med psykiske problemer. Der er derfor behov for at sætte fokus på, hvordan man kan forbedre mænds mentale sundhed!

Hvad gør vi?

For at kunne skabe bedre betingelser for at mænds stress og psykiske vanskeligheder forebygges, opspores og afhjælpes mere effektivt end hvad tilfældet er i dag, forudsætter det at mænd kender til tegn på og betingelser for psykiske problemer – dvs. kendskab til symptomer. Derfor har vi i samarbejde med Dansk Metal skabt redskaber og oplysningsmateriale, som kan bidrage til at forbedre mænds mentale sundhed i arbejdslivet, med særligt fokus på små og mellemstore virksomheder.

De enkelte produkter er en kampagne Det, mænd ikke taler om! og et seminar Bedre mental sundhed for mænd for tillidsvalgte og ledere om mænd og mental sundhed i arbejdslivet.

Projekt ’Bedre mental sundhed for mænd ‐ fokus på trivsel på arbejdspladsen’ har til formål at arbejde for at skabe bedre betingelser for, at mænds stress- og andre psykiske vanskeligheder forebygges, opspores og afhjælpes mere effektivt, og at der bliver gjort en indsats for, at mænd lærer at kende til tegnene på psykisk mistrivsel. Projektet realiseres i samarbejde med Dansk Metal, og skal afdække, udvikle og afprøve budskaber om mental sundhed målrettet mandetunge virksomheder. Læs mere HER.

Se kampagnematerialet

Plakater

Plakater med forskellige budskaber vedrørende mental sundhed på arbejdspladsen

Plakater, Industri

Plakater, ITM

Plakater, Transport

projektperiode

Maj 2021 – juni 2023

kontaktperson

Projektansvarlig
Emil Kähler Færch

+45 24497092

Projektstøtte

Projektet er støttet af midler fra

Velliv Foreningen
#

projektoversigt