Seminar: Bedre Mental Sundhed for Mænd!

Dette seminar giver jer et fælles udgangspunkt for at arbejde med mænd og trivsel på arbejdspladsen. Seminaret er for tillidsvalgte, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og andre relevante aktører fra din arbejdsplads.

Seminaret er udviklet på baggrund af en stor undersøgelse af Dansk Metal-medlemmers trivsel og mentale sundhed. Derfor sættes der fokus på netop de problemstillinger indenfor trivsel og mental sundhed, Dansk Metal-medlemmerne oplever i deres arbejdsliv.

Formålet med seminaret er at inspirere til, samt give konkrete råd og redskaber til, hvordan I på jeres arbejdsplads kan fremme trivslen og den mentale sundhed blandt de ansatte.

Seminaret faciliteres af psykolog og mandeforsker Svend Aage Madsen og projektansvarlig Emil Kähler Færch fra Forum for Mænds Sundhed. På seminaret vil du få:

  • Den nyeste viden om Dansk Metal-medlemmers trivsel og mentale sundhed
  • Kompetencer til at spotte og tale til mænd i mistrivsel
  • Viden om mænd, mental sundhed og arbejdspladser
  • Råd og ideer til, hvordan man kan igangsætte trivselsfremmende indsatser
  • En færdig udviklet trivselskampagne til arbejdspladsen

 

Der blev i alt afholdt seminarer i løbet af oktober måned. Seminarerne blev afholdt i Dansk Metals lokalområdekontoer. Datoer, tidspunkter og adresse for seminarerne var:

Dato:

Lokation:

Adresse:

Tidspunkt

Tirsdag d. 4/10

Metal Aalborg

Hadsundvej 184, 9000 Aalborg

Kl. 10 – 15

Onsdag d. 5/10

Metal Østjylland

Dusager 16, 8200 Aarhus N.

Kl. 9 – 14

Mandag d. 10/10

Metal Odense

Odins Havnepark, Lumbyvej 11, 5000 Odense C.

Kl. 10 – 15

Tirsdag d. 11/10

Metal Storstrøm

Åderupvej 12, 4700 Næstved

Kl. 9 – 14

       

  

Hvis du ønsker at høre mere om projektet – Bedre Mental Sundhed for Mænd!, er du velkommen til at kontakte projektansvarlig:

Projektet er økonomisk støttet Foreningen Velliv

Webdesign af Duexdesign