Bedre Mental Sundhed for Mænd!

Bedre Mental Sundhed for Mænd!

Fra den nationale sundhedsprofil ’Danskerne sundhed 2021’, fremgår det, at 33% flere kvinder end mænd har en lav score på den mentale helbredsskala. I forhold til psykiske lidelser, er der ca. dobbelt så mange kvinder end mænd der bliver diagnosticeret med depression og angst, mens der ca. er en tredjedel flere kvinder der oplever et højt niveau af stress.

Men omvendt, så har dobbelt så mange mænd et alkoholmisbrug, fem gange så mange mænd lider af ludomani, tre fjerdedele af alle mænd er hjemløse og så begår mænd selvmord tre gange så hyppigt som kvinder.

Den overvældende større forekomst af selvmord blandt mænd er udtryk for, at mænds depressioner og andre psykiske lidelser ikke er blevet opdaget og behandlet. Det skyldes bl.a., at mænd ofte har nogle særlige reaktioner, som ikke er tilstrækkeligt anerkendt i behandlingssystemerne, hvorfor der også ofte er brug for andre typer redskaber end de traditionelle til at opdage alle mændene med psykiske problemer. Der er derfor behov for at sætte fokus på, hvordan man kan forbedre mænds mentale sundhed!

 

Hvad vil vi gøre?

For at kunne skabe bedre betingelser for at mænds stress og psykiske vanskeligheder forebygges, opspores og afhjælpes mere effektivt end hvad tilfældet er i dag, forudsætter det at mænd kender til tegn på og betingelser for psykiske problemer – dvs. kendskab til symptomer. Derfor har vi i samarbejde med Dansk Metal skabt redskaber og oplysningsmateriale, som kan bidrage til at forbedre mænds mentale sundhed i arbejdslivet, med særligt fokus på små og mellemstore virksomheder.

De enkelte produkter er en kampagne Det, mænd ikke taler om! og et seminar Bedre mental sundhed for mænd for tillidsvalgte og ledere om mænd og mental sundhed i arbejdslivet.

 

Du kan finde kampagnematerialet og læse om de afholdte seminarer ved at trykke på følgende links:

Link til seminar side
Link til kampagne side

 

Hvis du ønsker at høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte projektansvarlig:

Projektet er økonomisk støttet Foreningen Velliv

Projektet løber fra maj 2021 til juni 2023 

Webdesign af Duexdesign