Aktuelt arbejdsprogram

Vedtaget på generalforsamlingen d. 28. aug. 2018:

Arbejdsprogram Selskab for Mænds Sundhed 2018-20:

Selskabets hovedaktivitet i tiden fremover vil fortsat være udvikling og gennemførelse af projekter i regi af Forum for Mænds Sundhed. Hovedopgaverne er gennemførelsen af de tre nye projekter – 'Far for livet', 'Kommune, kend din mand' og 'Mænds Mødesteder i naturen' – samt MHW2019. Aktiviteterne i disse projekter er beskrevet i de enkelte projektbeskrivelser, som er bundne opgaver for Selskabet, og omfatter bl.a.:

  • Parforberedelses-koncept – et udviklings og uddannelsesprojekt
  • 25 nye Fars legestuer
  • Flere mænd i sundhedsplejen – et uddannelsesprojekt
  • Farportal – som samler alle aktiviteter og al viden
  • Far-barn-aktiviteter
  • Etablering af kommunalt(e) netværk for mænds sundhed – kaldet 'Kommuneforum for Mænds Sundhed'
  • Udvikling af naturoplevelsespakker, som udbydes til 15 Mænds Mødesteder

Disse opgaver er centrum for arbejdet de kommende 2½ til 3 år.

Forum fortsætter med stadig flere aktiviteter og arbejder for at blive en endnu mere betydningsfuld aktør i den danske sundhedsdebat, som bliver stadig mere kendt i flere og flere sammenhænge ved at:

 • Udvikle nye indsatser på flere områder – senest med manden som far og hans mentale og fysiske trivsel som endnu et centralt tema
 • Lave nye undersøgelser på flere områder – herunder af sundhedsvæsnets forhold til fædre, kommunernes forhold til mænds sundhed, politikerne og mænds sundhed mv.
 • Skabe fortsat mere offentligheds- og mediearbejde – herunder skal mænds sundhed som tema søges placeret i den kommende folketingsvalgkamp, hvor sundhed ser ud til at blive et meget stort tema
 • Fastholde og styrke de indsatser vi har fået etableret: MHW, MM, Tjekdigselvmand.dk, Rådgivning til rådgivning, Kommune-web, Folkemøde-aktiviteter og undervisning i mange sammenhænge

  For de næste tre år
  vil de nævnte projekter være Selskabets og Forums finansielle grundlag – sammen med selskabets beskedne egen-økonomi. Forudsætningen for at bevare og udvikle Selskabet og Forum er, at det lykkes at skaffe ny finansiering til aktiviteterne. Her vil vi satse på bl.a.:

 • Ansøgning om støtte til et nyt satspuljeprojekt til 2019 med særligt fokus på unge mænds trivsel og sundhed.
 • Fortsat ansøgning til forskellige fonde om bl.a. ’Vidensbank for Mænds Sundhed’, ’Rådgivning til rådgivning’, ’Netværk for Mænds Mødesteder’, ’Tjekdigselvmand.dk’ m.fl.
 • Arbejde på at finde nye hovedsponsorer til MHW og Folkemøde
 • Medvirken i nye samarbejdsprojekter, der kan kaste midler af til Selskabet.

Øvrige aktiviteter:

 • Uddannelsesaktiviteter: Selskabet/Forum inviteres i stigende omfang til at medvirke i undervisning og uddannelsesaktiviteter for sundhedsprofessionelle og andre uden for sundheds- og uddannelsessektoren. Det er målet, at vi hermed både kan bidrage til, at mænds sundhed bliver tema for flere og flere faggruppers grund- og efteruddannelser, og at der hermed også skabes nogle (om end små) indtægter til Selskabet.
 • Mænds Mødesteder: Mål: At der jævnligt etableres nye Mænds Mødesteder med god spredning landet over. Og at der dannes et netværk for mænds mødesteder. Vi servicerer løbende hjemmesiden mmdanmark.dk.
 • Uddannelse af rådgivningslinjer: Mål: At tilbyde vores udviklede koncept til mange forskellige rådgivningslinjer – herunder at skaffe finansiering til udbredelsen og eventuelt skaffe indtægter via aktiviteten.
 • Dk: Selskabet har nu overtaget sitet og forsætter med annoncering mv. Mål: At få øget kendskabet markant til sitet. Med tæt monitorering fortsættes indsatsen på sociale medier.
 • Sundmandkommune: Bruges som redskab til aktiviteter og kendskab til Forum. Mål: at gøre sitet til et motiverende redskab til kommunerne og PR-muligheder lokalt og nationalt – næste gang i efteråret 2018. At anvende sitet i både projekt ’Far for Livet’ og ’Kommune kend din mand’ som et aktivt monitoreringsværkstøj. Vedligeholdes/opgøres af studentermedhjælper

 • Der satses på Partnermøde i Forum på inspirationskonference ultimo 2018. Der afholdes bestyrelsesmøde i september.

 • Der gennemføres i takt med diverse projekters udvikling en diskussion, der skal føre til en strategi for kommunikation på forskellige niveauer, websider, sociale medier mv.
 • Der fortsættes med sondringer i politiske kredse, om hvordan selskabet/Forum evt. kan blive høringsberettiget og/eller på andre måder blive lyttet til i relation til at fremme selskabets formål på de forskellige arbejdsområder. Herunder er den kommende folketingsvalgkamp
 • Selskabet fortsætter foreløbig som en gratis-organisation.

 • Selskabet fortsætter samarbejdet med EMHF og udbygger samarbejdet i det internationale netværk for mænds sundhed.

Enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen den 28. august 2018

 
Webdesign af Duexdesign