Om os

Selskabet blev stiftet i 2004 og har det overordnede formål at virke til forbedring af mænds sundhed gennem:

1) at samle forskere, klinikere, behandlere, sundhedsarbejdere m.fl. for at udveksle viden om mænds sundhed og sygdomme.
2) at deltage i aktiviteter, der sætter fokus på mænds sundhed og sygdomme.

Selskabet har taget initiativ til at oprette Forum for Mænds Sundhed og er ledende kraft heri. Selskabet er medlem af European Men's Health Forum samt Global Action on Men's Health.


 

Foreningsaktiviteter: 


Nyt: Selskabets generalforsamling blev afholdt 8.3.2022

Bestyrelsen blev genvalgt, se HER - og konstituerede sig med Svend Aage Madsen som formand og Mie Møller Nielsen som næstformand. Janet Alsø blev valgt til revisor.

 

Se:

Beretning HER

Arbejdsprogram HER

Regnskab HER.

 

_________________________________________________________________

 

TIDLIGERE:

Descember 2021: På grund af Coronasmitte er generalforsamling ved en bestyrelsesbeslutning udskudt. Men der er udarbejdet en beretning, hvori udskydelsesbeslutningen indgår:

Beretning 2018-2020 

Generalforsamling blev afholdt den 30. august 2018. Se beslutninger og referat:
Arbejdsprogram
Beretning og regnskab
Referat

Fra Arbejdsprogrammet 2018-2020:

Selskabets hovedaktivitet i tiden fremover vil fortsat være udvikling og gennemførelse af projekter i regi af Forum for Mænds Sundhed. Hovedopgaverne er gennemførelsen af de tre nye projekter – 'Far for livet', 'Kommune, kend din mand' og 'Mænds Mødesteder i naturen' – samt MHW2019. Aktiviteterne i disse projekter er beskrevet i de enkelte projektbeskrivelser, som er bundne opgaver for Selskabet, og omfatter bl.a.:

 • Parforberedelses-koncept – et udviklings og uddannelsesprojekt
 • 25 nye Fars legestuer
 • Flere mænd i sundhedsplejen – et uddannelsesprojekt
 • Farportal – som samler alle aktiviteter og al viden
 • Far-barn-aktiviteter
 • Etablering af kommunalt(e) netværk for mænds sundhed – kaldet ´Kommuneforum for Mænds Sundhed´
 • Udvikling af naturoplevelsespakker, som udbydes til 15 Mænds Mødesteder

Disse opgaver er centrum for arbejdet de kommende 2½ til 3 år.


Generalforsamling - beretning for 2015-16 - arbejdsprogram 2016-17:
Selskabet afholdt generalforsamling den 5. oktober og vedtog denne beretning: KLIK HER

Se den nyvalgte bestyrelse HER.

Fra arbejdsprogrammet for 2016-2017:

Selskabets hovedaktivitet i tiden fremover fortsat udviklingen af Forum for Mænds Sundhed. Hovedopgaverne er gennemførelsen af de tre projekter – 'Er du klar over det, mand?', 'Mænds mødesteder i landdistrikter' og 'Mænds mødesteder i boligområder' – samt MHW2017.

Forum fortsætter med stadig flere aktiviteter og arbejder for at være en stadig mere betydningsfuld aktør i den danske sundhedsdebat, som bliver stadig mere kendt i flere og flere sammenhænge.

MHW 2017 – tema ’Manden som far og mænds sundhed’

Uddannelsesaktiviteter. Mål: At etablere undervisningsforløb med så mange relevante parter som muligt indenfor sundhedsvæsenet og arbejdsmiljø/arbejdspladser

Uddannelse af rådgivningslinjer. Mål: At udarbejde et koncept som kan udrulles til mange forskellige rådgivningslinjer

Tjekdigselvmand.dk forsætter med annoncering mv. Mål: At få øget kendskabet markant til sitet – gerne til 500 brugere/dag

Sundmandkommune bruges som redskab til aktiviteter og kendskab til Forum. Mål: at gøre sitet til et motiverende redskab til kommunerne og PR-muligheder lokalt og nationalt

Se hele arbejdsprogrammet HER


Generalforsamlinger - beretninger - arbejdsprogram 2015:
Selskabet afholdt generalforsamling den 16. marts 2015 og vedtog denne beretning KLIK HER

 Generalforsamlingen vedtog dette arbejdsprogram: KLIK HER

Fra arbejdsprogrammet for 2015-2016:

 • Selskabets hovedaktivitet i tiden fremover er fortsat udviklingen af Forum for Mænds Sundhed. Hovedopgaverne er gennemførelsen af de tre projekter – 'Er du klar over det, mand?', 'Mænds mødesteder i landdistrikter' og 'Mænds mødesteder i boligområder' – samt MHW2015 og 2016.
 • MHW-2015 med temaet Unge Mænds Sundhed arrangeres med udgangspunkt i Forum, ligesom MHW2016 vil blive det.
 • Både i forbindelse med Forum, MHW og i andre sammenhænge udvikles partnerskaber med andre organisationer på området.
 • Der arbejdes for at gøre Forum kendt i offentligheden, bl.a. via medieopmærksomhed.
 • Der gennemføres i takt med diverse projekters udvikling en diskussion, der skal føre til en strategi for Selskabet (og Forum) i forhold kommunikation på forskellige niveauer, websider, sociale medier mv.

2013
Selskabet afholdt generalforsamling den 30. september 2013 og vedtog denne beretning og dette arbejdsprogram: KLIK HER.
Se referat fra generalforsamlingen HER.

Se den nyvalgte bestyrelse ved at klikke på menupunktet 'Bestyrelse og vedtægter' til venstre.

Fra arbejdsprogrammet for 2013-2014:

 • Selskabets hovedaktivitet i tiden fremover bliver udviklingen af Forum for Mænds Sundhed, se strategipapir herfra
 • MHW2014 søges arrangeret med udgangspunkt i Forum.
 • Både i forbindelse med Forum, MHW og i andre sammenhænge søges partnerskaber med andre organisationer på området.
 • Selskabet fortsætter det nære samarbejde med EMHF og udbygger samarbejdet i det internationale netværk for mænds sundhed.
 • Der fortsættes med sondringer i politiske kredse om, hvordan selskabet/Forum evt. kan blive høringsberettiget og/eller på andre måder blive lyttet til i relation til at fremme selskabets formål på de forskellige arbejdsområder.
 • Der arbejdes for at gøre Forum kendt i offentligheden, bl.a. via medieopmærksomhed.
 • Selskabet fortsætter foreløbig som en gratis-organisation. Selvom der ikke er kommet bedre udsigter til at opnå økonomisk støtte til drift af selskabet, skal der også i næste periode gøres forsøg på at skaffe støttemidler.
 • Selskabet vil forsøge at få en større bestyrelse og herunder etablere et dagligt sekretariat.
Webdesign af Duexdesign