Kommuneforum for Mænds Sundhed

Et kommunalt netværk til inspiration, undervisning og vidensdeling om at arbejde med mænd.

Formålet med Kommuneforum for Mænds Sundhed er at opkvalificere en gruppe danske kommuners sundheds-fremmende arbejde med mænd som målgruppe. Fokuskommunerne i netværket bliver kompetence-opbygget og får mulighed for videndeling/erfaringsudveksling om sundhedsfremmende arbejde for mænds sundhed og for udvikling/afprøvning af aktiviteter.

Kommuneforum for Mænds Sundhed giver Fokuskommunerne mulighed for:

  • At bruge al materiale som udvikles i forbindelse med Kommuneforums netværksaktiviteter.
  • Indflydelse på indholdsudvikling af netværket og på formen på netværksarbejdet.
  • At modtage processtøtte i arbejdet med at udvikle aktiviteter for mænds sundhed.
  • Vejledning af den enkelte Fokuskommune i forbindelse med for eksempel aktivitetsudvikling.

Fokuskommunerne arbejder sammen om at få flere mænd til at benytte sundhedstilbud

Kommuneforum for Mænds Sundhed skaber mulighed for kommunerne til at nå mere effektivt ud til mænd, ved at støtte og undervise det kommunale personale i blandt andet rekruttering af mænd og målrettet indhold til mænd i de kommunale tilbud.

Netværksaktiviteterne koncentrerer sig om:

  • Undervisning og opbygning af kompetencer hos de deltagende medarbejdere til arbejdet med mænd som målgruppe.
  • Erfaringsudveksling, vidensdeling og inspiration mellem Fokuskommunerne.
  • Aktivitetsudvikling og -afprøvning. Både eksisterende tilbud og ideer til indsatser der endnu er på tegnebrættet kan opkvalificeres og understøttes gennem Kommuneforum for Mænds Sundhed.
Webdesign af Duexdesign