Mens Health Week 2020

Årets tema 2020 er: Mænds Sundhed i FN's Verdensmål   

FN's Verdensmål er tidens samlende tema. Forum for Mænds Sundhed arbejder specifikt for disse to Verdensmål:

 

3. At nedbringe præmatur dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, gennem forebyggelse og behandling samt fremme af mental sundhed og trivsel
Og
5. Ligestilling mellem kønnene
Læs folderen HER

Til udmøntning af de to mål har WHO vedtaget en strategi for mænds sundhed - som den danske regering har tilsluttet sig:

Disse tre punkter er centrale, og dem arbejder Forum for at fremme både i ugen og generelt:

  • Tænk køn ind i sundhedspolitikker og strategier for
    fysisk og mental sundhed og trivsel hos mænd
  • Prioriter at gøre noget ved de forhold, der udsætter
    mænd for sundhedsrisici og som giver dem så stor dødelighed
  • Indret sundhedssystemet så tjenesterne også passer til mænd i alle aldre

Læs strategien HER


Webdesign af Duexdesign