MHW2018 den 11.-17. juni: Mænds Sundhed i hverdagslivet og politik 

Årets tema 2018, sætter fokus på Mænds Sundhed i hverdagslivet og politik. 

Om baggrunden
Der er sket og sker rigtig meget og rigtig meget godt for mænds sundhed på græsrodsplan de seneste år. I kommuner, i frivillige organisationer, i medierne, i litteratur, i efteruddannelser og til dels forskning. MEN alt for mange af dem er midlertidige og sporadiske, fordi der ikke er nogen særlig opbakning på politisk plan – hverken fra regering og folketing eller fra kommuner eller regioner. 

Derfor er det målet med temaet for Men’s Health Week 2018 - Mænds Sundhed i hverdagslivet og politik – at alle med interesse for at gøre en forskel for mænds sundhed laver sammenhængende og systematiske strategier for bedre sundhed for mænd, som inkluderer og giver retning til de mange gode initiativer der er derude.  


Oplæg fra Åbningskonferencen 2018
Svend Aage Madsen (Forum for Mænds Sundhed)
Annemette Eskesen(Københavns Kommune)
Peter Baker (Global Action on Men´s Health)
Niels Sandø (Sundhedsstyrelsen)
Julie og Stine (Danmarks Apotekerforening)
Mie og Tobias (Forum for Mænds Sundhed)

Der er Inspirationskonference 6.dec. 2017 i København
Konferencen finder sted 6. dec. kl. 10-15 i Kulturhuset Islands Brygge.
Konferencen er gratis og pladserne tildeles efter først til mølle princippet.

Oplæg fra konference:
Svend Aage Madsen(Forum for Mænds Sundhed) 
Bodil Schroll Harboe(Københavns Kommune)
Dan Hansen(Rigtige Mænd)
Mie Møller Nielsen(Forum for Mænds Sundhed)
Kaspar Ginnerup Knudsen (Silkeborg Kommune)
Peter Nørskov Junge (Svendborg Kommune)
Jesper Kloppenborg (Næstved Kommune)

Idékatalog MHW2018
I dette års Idékatalog finder du som arrangør ideer til hvilke aktiviteter din organisation kunne lave. Hent det HER

Oversigt over afholdte arrangementer i MHW2018
Her finder du en oversigt over de afholdte arrangementer i MHW2018. Se den HER

Fars STORE Maddag
Igen i år kan din organisation være med til at lave Fars STORE Maddag. Den er udviklet i samarbejde med folkene bag Fars Køkkenskole. Konceptet er udviklet så det er lige til at gå til. I kan se hvad der skal til HER (vi arbejder på nye opskrifter til MHW2018)
Når I har besluttet om I vil være med skal I bare oprette eventen HER og selv stå for jeres interne rekruttering. 

 Baggrund

Der er sket og sker rigtig meget og rigtig meget godt for mænds sundhed på græsrodsplan de seneste år. I kommuner, i frivillige organisationer, i medierne, i litteratur, i efteruddannelser og til dels forskning. I flæng kan nævnes Mænds Mødesteder, Naturkræfter, Fars Køkkenskole, Sammen Står Vi Stærkt, Fars Legestue, Vildmænd, www.tjekdigselvmand.dk, Flere Mænd i Sadlen, Rigtige Mænd, KomVidereMand, Sundhed i Gear, Far for Livet, Alene om Mental Sundhed, Men’s Health Week, Mænd i Kræftrehabilitering, Rådgivning til rådgivning om flere mænd på linjen, og der kunne nævnes mange, mange flere ting.

Der gennemføres rigtig mange kurser for sygeplejersker, læger, psykologer, apoteksansatte, tillidsmænd, kommunale sundhedsarbejdere m.fl. Der holdes oplæg om mænds sundhed over alt i private og offentlige sammenhænge.

Der laves undersøgelser om mænds sundhed rigtig mange steder og i mange sammenhænge fx ’Manden og lægen’, ’Sundmandkommuner.dk’, ’Mænd og fællesskaber’, ’Mænds sundhed og sygdomme’, ’Mænd og helbredstjek’, ’Mænd og psykiske problemer. ’Mænd, fællesskaber og trivsel’, ’Fædres sundhed’, ’Fædre og sundhedsvæsnet’, ’Mænd og fødselsdepressioner’, ’Fædrene og sundhedsplejersken – og sundhedsplejersken og fædrene’ mv.

O.s.v., o.s.v. Det er en rigtig mangfoldig og blomstrende aktivitet, vi ser ’nedefra’.

MEN alt for mange af dem er midlertidige og sporadiske, fordi der ikke er nogen særlig opbakning på politisk plan – hverken fra regering og folketing eller fra kommuner eller regioner. Det gør de mange aktiviteter skrøbelige. Og deres effekt er begrænset, hvis de ikke er et led i en systematisk plan for at nedbringe mænds overdødelighed og større forekomst af de fleste sygdomme.

Derfor er det målet med temaet for Men’s Health Week 2018 - Mænds sundhed i hverdag og politik – at der skabes politisk opbakning til alle de mange initiativer til støtte for mænds sundhed, vi ser over alt i landet, ved at der udtrykkes støtte, ved at de virkningsfulde tiltag gøres permanente og ikke mindst ved at kommuner, regioner og stat laver sammenhængende og systematiske strategier for bedre sundhed for mænd, som inkluderer og giver retning til de mange initiativer.

Men’s Health Week 2018 opfordrer stat, regioner og kommuner til at udarbejde sundhedspolitikker for mænd, der indeholder:

  • En beskrivelse af mænds sundhedstilstand i kommunen, regionen, landet ‐ hvad vil man overordnet gøre for at ændre det til det bedre?
  • Mænds livsstil og andre risikofaktorer - hvad vil man gøre for at ændre den til det bedre?
  • Mænds overdødelighed af kræft, hjertekarsygdomme, diabetes, lungesygdomme etc - hvad vil man gøre for at ændre den til det bedre?
  • Ulykker – hvad vil man gøre for at nedbringe mænds overdødelighed heraf?
  • Mænd og sundhedsvæsnet og sundhedsvæsnet og manden ‐ hvad vil man gøre for at ændre det forhold til det bedre?
  • Psykisk helbred, mænds selvmord ‐ hvad vil man gøre for at sørge for bedre opsporing og støtte til mænd og nedbringe de alt for mange selvmord?
  • Monitorering – hvordan vil man holde øje med, om der sker fremgang, og om det, man gør, virker?

I alle de politikker, bør de mange initiativer på græsrodsplan inkluderes.

Vi vil frem til, under og efter Men’s Health Week prøve at få politikerne og partierne i tale og forsøge at få dem med på, at der bør være en sundhedspolitik for mænd på alle niveauer i landet.

Webdesign af Duexdesign