Baggrund for årets tema:

MHW19 Mænds Sundhed i Fællesskaber og Naturen

Der er sket og sker rigtig meget og rigtig meget godt for mænds sundhed på græsrodsplan de seneste år. I kommuner, i frivillige organisationer, i medierne, i litteratur, i efteruddannelser og til dels forskning. I flæng kan nævnes Mænds Mødesteder, Naturkræfter, Fars Køkkenskole, Sammen Står Vi Stærkt, Fars Legestue, Vildmænd, www.tjekdigselvmand.dk, Flere Mænd i Sadlen, Rigtige Mænd, KomVidereMand, Sundhed i Gear, Far for Livet, Alene om Mental Sundhed, Men’s Health Week, Mænd i Kræftrehabilitering, Rådgivning til rådgivning om flere mænd på linjen, og der kunne nævnes mange, mange flere ting.

Der gennemføres rigtig mange kurser for sygeplejersker, læger, psykologer, apoteksansatte, tillidsmænd, kommunale sundhedsarbejdere m.fl. Der holdes oplæg om mænds sundhed over alt i private og offentlige sammenhænge.

Der laves undersøgelser om mænds sundhed rigtig mange steder og i mange sammenhænge fx ’Manden og lægen’, ’Sundmandkommuner.dk’, ’Mænd og fællesskaber’, ’Mænds sundhed og sygdomme’, ’Mænd og helbredstjek’, ’Mænd og psykiske problemer. ’Mænd, fællesskaber og trivsel’, ’Fædres sundhed’, ’Fædre og sundhedsvæsnet’, ’Mænd og fødselsdepressioner’, ’Fædrene og sundhedsplejersken – og sundhedsplejersken og fædrene’ mv.

O.s.v., o.s.v. Det er en rigtig mangfoldig og blomstrende aktivitet, vi ser ’nedefra’.

MEN hvorfor fællesskaber og naturen?

Mange mænd er ikke så gode til at gå ud og skabe sociale kontakter. De skal være i en sammenhæng, hvor de oplever at de laver noget sammen, som i sig selv giver social kontakt, mens mange kvinder kan mødes for bare at være sammen. Konsekvensen kan være at mænd kan opleve ensomhed og det har betydning for deres helbred og sundhed.

For mange mænd er arbejdet og arbejdspladsen centrum for en meget stor andel af hans sociale kontakter, anerkendelse, oplevelse af at have betydning mv. Arbejdet organiserer dagligdagens aktiviteter og sociale kontakter. Derfor er arbejdspladsen et vigtigt fællesskab og en vigtig arena for sundhedstilbud og – informationer om sundhed for mænd.

For de mænd som ikke har et fællesskab via arbejdspladsen, er der behov for at finde nye måder at være sammen med andre mænd på. Det gælder især de mænd, der ikke har en partner, der kan hjælpe dem ud i et socialt liv som alternativ til arbejdspladsen.  Mændene skal altså skubbes lidt så de kan finde nye veje til sociale kontakter, diskussionspartnere, erfaringsnetværk, anerkendelse, oplevelse af at betyde noget for andre og for samfundet.

Ensomme mænd reagerer ofte på nogle måder, der skubber andre mennesker væk. De lukker sig inde i sig selv og har tendens til at blive vrede på andre. Det bevirker, at de får sværere ved at få hjælp og kontakt med andre. På den måde kan ensomheden øges.

De færreste mænd definerer sig selv som ensomme. Men hvis man spørger dem: Har du snakket med nogen den sidste uge? Har du snakket med nogen den sidste måned? Så siger mange, at det har de ikke gjort. Langt flere mænd end kvinder har ikke nogen at tale med. Nogle af de fællesskaber hvor mænd føler sig godt til pas, er ved at komme ud og lave noget i naturen. Der er flere eksempler hvor mandefællesskaber der lave aktiviteter i naturen har haft succes med at få mænd med. Her kan bl.a. nævnes, Vildmænd, Mænds Mødesteder med aktiviteter i naturen, Naturkræfter.

Men’s Health Week sætter derfor i 2019 fokus på, hvad der skal til for at mænd via fællesskaber kan øge deres trivsel, mentale og fysiske sundhed. Og i 2019 er naturen også kommet med, da der viser sig flere tendenser til at naturen også kan være et godt sted for mænd at mødes – også om de ting der kan være svære at snakke om.

Vi opfordrer derfor alle med interesse i MHW at samarbejde på tværs af fag og sektorer, så vi sammen skaber nye veje og tilbud til mænd i nye fællesskaber.

Webdesign af Duexdesign