Baggrund for årets tema:

MÆNDS SUNDHED I HVERDAG OG POLITIK

Der er sket og sker rigtig meget og rigtig meget godt for mænds sundhed på græsrodsplan de seneste år. I kommuner, i frivillige organisationer, i medierne, i litteratur, i efteruddannelser og til dels forskning. I flæng kan nævnes Mænds Mødesteder, Naturkræfter, Fars Køkkenskole, Sammen Står Vi Stærkt, Fars Legestue, Vildmænd, www.tjekdigselvmand.dk, Flere Mænd i Sadlen, Rigtige Mænd, KomVidereMand, Sundhed i Gear, Far for Livet, Alene om Mental Sundhed, Men’s Health Week, Mænd i Kræftrehabilitering, Rådgivning til rådgivning om flere mænd på linjen, og der kunne nævnes mange, mange flere ting.

Der gennemføres rigtig mange kurser for sygeplejersker, læger, psykologer, apoteksansatte, tillidsmænd, kommunale sundhedsarbejdere m.fl. Der holdes oplæg om mænds sundhed over alt i private og offentlige sammenhænge.

Der laves undersøgelser om mænds sundhed rigtig mange steder og i mange sammenhænge fx ’Manden og lægen’, ’Sundmandkommuner.dk’, ’Mænd og fællesskaber’, ’Mænds sundhed og sygdomme’, ’Mænd og helbredstjek’, ’Mænd og psykiske problemer. ’Mænd, fællesskaber og trivsel’, ’Fædres sundhed’, ’Fædre og sundhedsvæsnet’, ’Mænd og fødselsdepressioner’, ’Fædrene og sundhedsplejersken – og sundhedsplejersken og fædrene’ mv.

O.s.v., o.s.v. Det er en rigtig mangfoldig og blomstrende aktivitet, vi ser ’nedefra’.

MEN alt for mange af dem er midlertidige og sporadiske, fordi der ikke er nogen særlig opbakning på politisk plan – hverken fra regering og folketing eller fra kommuner eller regioner. Det gør de mange aktiviteter skrøbelige. Og deres effekt er begrænset, hvis de ikke er et led i en systematisk plan for at nedbringe mænds overdødelighed og større forekomst af de fleste sygdomme.

Derfor er det målet med temaet for Men’s Health Week 2018 - Mænds sundhed i hverdag og politik – at der skabes politisk opbakning til alle de mange initiativer til støtte for mænds sundhed, vi ser over alt i landet, ved at der udtrykkes støtte, ved at de virkningsfulde tiltag gøres permanente og ikke mindst ved at kommuner, regioner og stat laver sammenhængende og systematiske strategier for bedre sundhed for mænd, som inkluderer og giver retning til de mange initiativer.

Men’s Health Week 2018 opfordrer stat, regioner og kommuner til at udarbejde sundhedspolitikker for mænd, der indeholder:

  • En beskrivelse af mænds sundhedstilstand i kommunen, regionen, landet ‐ hvad vil man overordnet gøre for at ændre det til det bedre?
  • Mænds livsstil og andre risikofaktorer - hvad vil man gøre for at ændre den til det bedre?
  • Mænds overdødelighed af kræft, hjertekarsygdomme, diabetes, lungesygdomme etc - hvad vil man gøre for at ændre den til det bedre?
  • Ulykker – hvad vil man gøre for at nedbringe mænds overdødelighed heraf?
  • Mænd og sundhedsvæsnet og sundhedsvæsnet og manden ‐ hvad vil man gøre for at ændre det forhold til det bedre?
  • Psykisk helbred, mænds selvmord ‐ hvad vil man gøre for at sørge for bedre opsporing og støtte til mænd og nedbringe de alt for mange selvmord?
  • Monitorering – hvordan vil man holde øje med, om der sker fremgang, og om det, man gør, virker?

I alle de politikker, bør de mange initiativer på græsrodsplan inkluderes.

Vi vil frem til, under og efter Men’s Health Week prøve at få politikerne og partierne i tale og forsøge at få dem med på, at der bør være en sundhedspolitik for mænd på alle niveauer i landet.

Webdesign af Duexdesign