Baggrund for årets tema: 'Mænd som fædre og mænds sundhed'

Mænd som fædre og mænds sundhed
Træder man blot et lille skridt tilbage og ser historisk på tingene, vil man se, at der er foregået en sand revolution i mænds forhold til børn. Og det er en af de største forandringer i mænds identitet, rolle og opgaver i menneskehedens historie. Lidt svarende til den forandring det gav da kvinder for alvor kom ud på arbejdsmarkedet. Derfor har det, at mænd bliver fædre, på helt nye måde også stor betydning for mænds mentale trivsel og fysiske sundhed – og for børnenes og familiens trivsel og sundhed.

Det er fedt at være far!
Fædre har mindst lige så godt (eller skidt) potentiale som kvinder for at tage sig af børn.

Og vor tids fædre deltager i deres børns fødsel og pasning, fordi de selv har lyst. I dag lægger stort set alle mænd vægt på at være nærværende, at være til stede, at have kontakt, at være engageret og at have tid sammen med barnet. De ønsker at lære barnet at kende, have en rolle over for mor og barn og at blive betragtet som en lige så vigtig forælder.

Der er grunde nok til, at det er godt for både barn og forældre, at barnet er sammen med begge forældre, og at begge forældre får oplevelsen af at have ansvar og være meget sammen med barnet - det vil bl.a. sætte sig spor langt frem i forholdet mellem forældre og barn. Der er undersøgelser, der peger på, at mænd, der er engagerede i deres børn, har bedre sundhed end mænd generelt. Der er undersøgelser, der peger på, at der er færre skilsmisser i familier, hvor ansvaret for børnene deles.

Fædre og fødselsdepressioner
Der er også forskning, der viser, at fædre kan få fødselsdepressioner, men at der næsten ingen behandling er til disse 4.500-5.000 eller flere fædre, som årligt får denne meget belastende lidelse. En lidelse, der også sætter sig spor i barnets udvikling.

Mænds sundhed og mænd som fædre
Derfor vil Forum for Mænds Sundhed sætte manden som far på dagsordenen som tema i Men’s Health Week 2017 og i tiden derefter. Det vil vi gøre med undersøgelser, forskning, kampagner, undervisning og forslag til indsatser der styrker mænds muligheder for et godt faderskab og som rækker ud til de mænd, der har det vanskelig med at blive far. Det vil vi især gøre i samarbejde med alle vores gode og flere nye partnere.

Nogle af forskningsresultaterne der ligger bag kan læses i bøgerne:
”Fædres tilknytning til spædbørn” af Svend Aage Madsen, Dennis Lind og Hanne Munck (Hans Reitzels Forlag)
”Fædre og fødsler” af Svend Aage Madsen, Hanne Munck og Marianne Tolstrup (Frydenlund)
”Mænds sundhed og sygdomme” af Svend Aage Madsen (Samfundslitteratur)
”De unge fædre” af Kenneth Reinicke (Aarhus Universitetsforlag)
”Fædre og Barsel” af Institut for Menneskerettigheder - Læs her


Læs mere HER 

 
Webdesign af Duexdesign