Aktiviteter

Forum for Mænds sundhed har som mål at få flere mænd til at leve længere med flere gode leveår. For at indfri dette mål udvikles løbende aktiviteter som kan styrke disse muligheder. Nedenfor er vores foreløbige aktiviteter for 2014. 


                                                                                                    

Støtte fra Satspuljen til projektet "Kommune kend din mand!" 2018-2020

Forum for Mænds Sundhed har fået bevilliget 1,8 mio. kr. til over en 3-årig periode, at udvikle og etablere et netværk der skal styrke kommunerne i deres arbejde med mænds sundhed. Projektet sigter på at få flere mænd til at benytte kommunale sundhedstilbud, samt at udbrede vidensdeling og effektivt sundhedsfremmende arbejde i forummets kommuner. 

Projektet vil opkvalificere en gruppe danske kommuners sundhedsfremmende arbejde med mænd som målgruppe ved at:

  • Klæde sundhedsprofessionelle og andre kommunale medarbejdere på til at imødekomme og arbejde med mænds sundhed i deres daglige arbejde.
  • Skabe mulighed for kommunerne for at nå mere effektivt ud til mænd, ved at støtte og undervise det kommunale personale i både rekruttering af mænd og målrettet indhold til mænd i de kommunale tilbud. 
  • Etablere forum mellem kommuner m.fl. på tværs af sektorer og kommunegrænser, sådan at de deltagende kommuner kan erfaringsudveksle og samarbejde i indsatsen for at indtænke og inkludere flere mænd i deres tilbud.”

Læs mere HER


For oplysninger og mulighed for deltagelse i projektet:
Kontakt
Projektmedarbejder
Iben Schultz Nordentoft
tlf:23748968
iben@sundmand.dk
Sekretariatsleder
Mie Møller Nielsen
tlf: 20301589
mie@sundmand.dk

Webdesign af Duexdesign